Herman van Rompuy na UW

Gościnny wykład Hermana van Rompuy, Przewodniczącego Rady Europejskiej, 17 stycznia 2011 r., Uniwersytet Warszawski [1h18min]

Przewodniczący Rady Europejskiej przyjął zaproszenie Jej Magnificencji Rektor prof. dr hab. Chałasińskiej-Macukow  do wygłoszenia wykładu. Wykład stanowił część obchodów 20-lecia Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, placówki akademickiej zajmującej się studiami i prowadzeniem badań w zakresie politycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych aspektów integracji europejskiej.

W wykładzie Gość poruszył kwestie wyzwań stojących przed Unią Europejską po wyjściu z kryzysu i pozycji Polski w Unii Europejskiej na progu polskiej prezydencji, która przypada na drugą połowę 2011 roku. Po wykładzie krótką sesję pytań poprowadził Paweł Świeboda, Prezes Fundacji demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej, były doradca Prezydenta RP ds. Unii Europejskiej i jeden z ekspertów zajmujących się polskimi przygotowaniami do prezydencji.

Organizatorem spotkania było Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego i studencki think-tank Forum Europejskie.
Partnerem wykładu była Fundacja demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej, zaś patronami medialnymi – tygodnik Newsweek Polska i miesięcznik Forbes.

pełny tekst wykładu można znaleźć na stronie:

www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/118874.pdf

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Debaty Forum Europejskiego

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.