Indie [cz. I] – Epoka wedyjskiego ‘Słowa Usłyszanego’ (Śruti)

Historia Subkontynentu Indyjskiego cz. I – Epoka wedyjskiego ‘Słowa Usłyszanego’ (Śruti) – pierwsza kolonizacja Subkontynentu Indyjskiego oraz jej kulturowe konsekwencje. Zapraszamy na pierwszy z pięciu wykładów o historii Subkontynentu Indyjskiego prof. Krzysztofa Marii Byrskiego o Indiach [styczeń 2022, 1 godzina 36 minut]

Hinduizm słyszenia (śruti) to myśl wedyjskich nomadów nazywających siebie Ariami, którzy prawdopodobnie z dzisiejszej Anatolii, przybyli na Subkontynent Indyjski około 1800 przed Chr. Myśl ta nadała cywilizacji indyjskiej jej niepowtarzalny charakter umieszczając w centrum zainteresowania dwa kwalifikatory człowieczeństwa: wysoko wyartykułowaną mowę oraz umiejętność generowania i sycenia ognia oraz obdarzyła Indie tzw. kastowym systemem społecznym. Ci nomadzi wedyjscy po dotarciu w doliny Indusu i Gangesu stworzyli cywilizację, która akcentowała znaczenie pamięci (smryti) o tym, co usłyszeli i wypowiedzieli w hymnach wedyjscy wieszczowie, jednocześnie przenosząc główny akcent stosunku do rzeczywistości z kultu ognia na kult obecności bogów w wizerunkach świątynnych.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Nadmierna rytualizacja oraz hierarchiczny system społeczny (warna-dżati-dharma) polegający na realizowaniu się człowieka w życiu doczesnym w określonym kontekście społecznym, którego kształt jest zdeterminowany przez naturę ludzką oraz nadanie charakteru magicznego rytuałowi a także pozostawienie kwestii cierpienia, jakie dotyka człowieka bez adekwatnego wyjaśnienia doprowadziło do powstania potężnego ruchu kwestionującego sensowność egzystencji, której głównym punktem odniesienia jest ogień. Tak się narodził buddyzm.

prof. Maria Krzysztof Byrski – orientalista, indolog, nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych, ambasador RP w Indiach.


Zapraszamy do oglądania kanału WSZECHNICA FWW w serwisie YouTube kanał wszechnica fww

Ten utwór dostępny jest na licencji: Creative Commons; 
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Podobne wykłady Edukacja

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.