Hołodomor 1932-1933 na Ukrainie: ludobójstwo ludności ukraińskiej w kontekście historycznym

Zakład Socjologii Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN serdecznie zaprasza na kolejne seminarium z cyklu „Społeczne aspekty rolnictwa”, [27 kwietnia 2022 r. 45 minut]

Referat dr Romana Tesliuka pt. „Hołodomor 1932-1933 na Ukrainie: ludobójstwo ludności ukraińskiej w kontekście historycznym i współczesnym”.

Dr Tesliuk przedstawił genezę i historię ludobójstwa, jakim był wielki głód na Ukrainie. Pokazał konsekwencje Hołodomoru dla narodu ukraińskiego oraz związki między tą zbrodniczą polityką ZSSR wobec Ukrainy a wojną 2014 roku oraz obecną agresją Rosji na Ukrainę.


Organizatorem wykłądu jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN


Zapraszamy również do naszych serwisów: YouTube kanał wszechnica fww  Facebook wwzechnicaFWW

Ten utwór dostępny jest na licencji: Creative Commons
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Podobne wykłady Historia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.