Instytucje w procesie wspierania przemian polskiej wsi i rolnictwa z funduszy unijnych

Referat dr. Mirosława Drygasa wygłoszony został podczas konferencji pt. „Wieś i rolnictwo w Polsce w warunkach intensyfikacji procesów globalnych – wyzwania i sposoby adaptacji”. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, 26 listopada 2012 r. [35min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

W swoim referacie dr Mirosław Drygas (dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN) przedstawił wyniki badań dotyczące problematyki wsparcia polskiego rolnictwa ze środków unijnych.

Dyrektor nawiązał do schematu ISAW – Instytucjonalnego Systemu Absorpcji Wsparcia Unijnego ukazującego wielość instytucji zajmujących się wsparciem rolnictwa, które znajdują się nad kuratelą Ministerstwa Rolnictwa. Dyrektor wskazał na procesy polityczne związane z rozwojem obszarów wiejskich. Scharakteryzował także działanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i system doradztwa rolniczego w Polsce. Według dyrektora istnieje konieczność zreformowania Ośrodków Doradztwa Rolniczego poprzez kadrowe i finansowe ich wzmocnienie.

Komentarz do referatu wygłosił prof. Jerzy Wilkin – kierownik Zakładu Integracji Europejskiej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

 ***

Konferencja pt. „Wieś i rolnictwo w Polsce w warunkach intensyfikacji procesów globalnych – wyzwania i sposoby adaptacji” podsumowała czteroletni plan badawczy prowadzony przez pracowników Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w latach 2009-2012.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Polityka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.