Integracja 2:0: Pokolenie 50+. Pierwsze kroki w cyfrowym świecie, cz. I

Konferencja „Integracja 2:0: Pokolenie 50+. Pierwsze kroki w cyfrowym świecie” odbyła się w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans. 10 maja 2012 [1h28 min]

Wykluczenie cyfrowe obejmuje zdecydowaną większość osób po 50. roku życia. W Polsce 10 milionów osób po pięćdziesiątce nie ma podstawowych umiejętności potrzebnych do korzystania z internetu, a co gorsza – nie widzi potrzeby i nie dostrzega korzyści z bycia online.

10 maja w warszawskiej Bibliotece Uniwersyteckiej przedstawiciele różnych środowisk spotkali się na konferencji „Integracja 2:0: Pokolenie 50+. Pierwsze kroki w cyfrowym świecie”, by rozmawiać o społecznych i ekonomicznych skutkach zjawiska wykluczenia cyfrowego i wspólnie szukać sposobów na poprawę sytuacji. Spotkanie było też okazją do rozmowy o projekcie Polska Cyfrowa Równych Szans.

Na konferencję przybyli przedstawiciele rządu, samorządów, Kółek i Organizacji Rolniczych, Dyrekcji Lasów Państwowych, władze Ochotniczej Straży Pożarnej, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, latarnicy. Gospodarzami spotkania byli Anna Kołtunowicz z Fundacji AGORY i dr Łukasz Srokowski z Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Stronę rządową reprezentowali m.in. minister administracji i cyfryzacji Michał Boni, podsekretarz stanu w MAC Małgorzata Olszewska, wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel i wiceminister gospodarki Dariusz Bogdan.

Program konferencji i podsumowanie spotkania znajduje się na stronie www.mwi.pl.

Program Polska Cyfrowa Równych Szans jest finansowany w ramach „Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu”,  Działanie 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka, którego realizatorem jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Projekt potrwa do połowy 2014 roku.

[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Społeczeństwo

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.