JA, My, Oni. Kultura: dzieli czy łączy? cz. 2

Kolejne seminarium z cyklu „Kultura i rozwój”. Część druga: prezentacje prof. Mirosławy Marody i prof. Jacka Raciborskiego. Collegium Civitas, 19 października 2010 r. [39min]

Ja, My, Oni. Kultura: dzieli czy łączy? – spotkanie inaugurujące II edycję seminariów „Kultura i rozwój”, Collegium Civitas, 19 października 2010 r. (30min)

„Polacy są wspaniałym narodem i bezwartościowym społeczeństwem” – stwierdził Cyprian Kamil Norwid. Słowa brzmiące w XIX wieku jak oskarżenie, dziś pokrywają się doskonale z obserwacjami czynionymi przez przedstawicieli nauk społecznych. „Społeczeństwo nie istnieje” – oświadcza w „Apres la crise”, najnowszym swym opracowaniu socjolog francuski Alain Touraine. Jeśli ma rację, to nie istnieje także społeczeństwo polskie.

Społeczne i polityczne instrumenty tworzenia społecznej całości utraciły na znaczeniu: związki zawodowe, kościoły, partie polityczne, klasy, a nawet rodzina przestały być kluczowymi punktami odniesienia dla budowania społecznej tożsamości jednostek. „Najważniejszym źródłem podmiotowości staje się kultura” – przekonuje Touraine. Czy kultura staje się także najważniejszym środowiskiem tworzenia społecznych więzi? Na ile kultura łączy, a na ile dzieli? W Polsce w roku 2010 pytania te nabierają szczególnego znaczenia. Bez próby odpowiedzi na nie nie sposób zajmować się bardziej szczegółową refleksją nad znaczeniem kultury dla dalszego rozwoju.

Do dyskusji wprowadził film Artura Żmijewskiego „Oni”, zaprezentowany na festiwalu Documenta w Kassel. Film jest relacją z warsztatów prowadzonych przez artystę z przedstawicielami zantagonizowanych grup społecznych: działaczami organizacji skupionych wokół Radia Maryja, narodowej prawicy, członkami ugrupowań młodej lewicy i członkami mniejszości żydowskiej. Warsztaty były miejscem spotkania i rozmowy „bez słów”, przy pomocy działań i znaków plastycznych.

Po projekcji pierwsze argumenty w dyskusji przedstawili socjologowie: prof. Mirosława Marody i prof. Jacek Raciborski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Spotkanie poprowadził Edwin Bendyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas, publicysta tygodnika „Polityka”.

[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.