Jak kultury różnią się między sobą? Wymiary kultury oraz inne mechanizmy na styku kultur

Wykład Elżbiety Kielak, Kawiarnia Naukowa 1a, Wawerskie Centrum Kultury, 12 kwietnia 2018 [1h01min]

Ludzie reprezentujący odmienne kultury patrzą się na siebie przez pryzmat kultywowanych przez swoją grupę zwyczajów i wartości, co często prowadzi do wzajemnych uprzedzeń, gdy stykają się ze sobą rożne odmienności. Jak nauki społeczne opisują kontakty między kulturami oraz w jaki sposób zgromadzona przez nie wiedza może ułatwić dialog między nimi mówiła w Kawiarni Naukowej 1a psycholożka międzykulturowa Elżbieta Kielak.

Prelegentka rozpoczęła wykład od wyjaśnienia, co należy rozumieć pod pojęciem kontaktu międzykulturowego. Mówiła, w jaki sposób kultura, z której wywodzą się zaangażowane w niego osoby, ich osobowość oraz sytuacja w jakiej zachodzi kontakt wpływają na ich wzajemne relacje. Następnie przedstawiła metaforę kultury jako góry lodowej, gdzie nad powierzchnią wody znajdują się widoczne praktyki kulturowe (wygląd ludzi, budynków, sztuka itp.), a pod powierzchnią stojące za nimi normy i wartości. W dalszej części wykładu wyjaśniła również, jako rolę kontaktach międzykulturowych odgrywają etnocentryzm oraz stereotypy. Na koniec przedstawiła, jak nauka opisuje różnice między kulturami w oparciu o postrzeganie przez nie czasu, przestrzeni, hierarchii relacji międzyludzkich i zadań oraz praktykowanych w nich sposobów komunikacji.

PW

Organizator wykładu:

Kawiarnia Naukowa 1a, logo

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Społeczeństwo

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.