Jak lekarze rozmawiają z pacjentami?

Socjologiczne spojrzenia na komunikację medyczną [listopad 2021, 1 godzina 10 minut]

Zapraszamy do oglądania kanału WSZECHNICA FWW w serwisie YouTube kanał wszechnica fww

Ten utwór dostępny jest na licencji: Creative Commons; 
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Podobne wykłady Edukacja

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.