Jak pomagać ssakom?

Czy wiemy jak postąpić znajdując małe dzikie zwierzę? Stawiamy sobie pytania czy zabrać do domu a może zostawić? maj 2021 [1 godz 30 min]

Czy wiemy jak postąpić znajdując małe dzikie zwierzę? Stawiamy sobie pytania czy zabrać do domu a może zostawić? Ale czy zabierając jesteśmy w stanie mu zapewnić odpowiednią opiekę? Czasem jednak jest lepiej pozostawić zwierzę w lesie bo nie będziemy w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki, ale jak postępować w takich sytuacjach opowie na Bartosz Popczyński z Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Warszawie

Organizator wykładu:

Lasy Miejskie Warszawa Logo


Zapraszamy również do naszych serwisów  kanał wszechnica fww

Ten utwór dostępny jest na licencji: Creative Commons
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.