Jak to się robi w Europie? Doświadczenia poprzednich Prezydencji

Czwarta część konferencji „Kulturalnie o Prezydencji” zorganizowanej przez Forum Europejskie CE UW, 18 czerwca 2011 r. [1h05min]

Jak to się robi w Europie? Doświadczenia poprzednich Prezydencji. Debata będąca częścią konferencji „Kulturalnie o Prezydencji”, Lokal Użytkowy, Forum Europejskie CE UW, 18 czerwca 2011 r. [1h05min]

Jak to się robi w Europie? Doświadczenia poprzednich Prezydencji

Gaspar Keresztes – Węgierski Instytut Kulturalny, tłumacz literatury z języka węgierskiego na polski

Corrine Baylac – Attachée ds. współpracy międzyuczelnianej w Ambasadzie Republiki Francuskiej w Polsce

Aleksandra Żebrowska – Moderator, Forum Europejskie

Kulturalnie o Prezydencji to jednodniowa konferencja o polskiej kulturze w kontekście polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. 18 czerwca 2011 w Lokalu Użytkowym, klubie kulturalnym na warszawskiej Starówce przy słynnych Kamiennych Schodach eksperci szukali wspólnie odpowiedzi na pytania o świadomość kulturalną Polaków, o program polskiej Prezydencji i o to czym i jak powinniśmy się chwalić zagranicą.

Na liście Gości znaleźli się przedstawiciele środowiska naukowego, jak również publicyści, badacze i reprezentanci trzeciego sektora.

Wydarzenie otworzyła Aleksandra Grzesiak, lider projektu z ramienia Forum Europejskiego, która przybliżyła słuchaczom ideę projektu i poprowadziła ich przez program dyskusji o polskiej kulturze w kontekście Prezydencji.

Następnie Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, Paweł Potoroczyn opowiedział o tym, jaką polityczną rolę odgrywa Prezydencja, ale przede wszystkim o tym, jak można ją wykorzystać w dyplomacji kulturalnej – i jak polskie instytucje zamierzają to zrobić.

Następnie zaproszeni przez Aleksandrę Grzesiak goście – socjologowie, artyści i krytycy kulturalni – zajęli się kwestią wrażliwości polskiego społeczeństwa na kulturę. Padły pytania o stopień partycypacji Polaków w wydarzeniach kulturalnych – zarówno kultury wysokiej, jak i niskiej, o rolę społeczną kultury i o trendy, które widać w ostatnich latach.

O tym, czy wybrane zostały właściwe dzieła do promocji, próbował rozstrzygnąć panel złożony ze specjalistów w dziedzinie kultury i sztuki, którzy punkt po punkcie „rozebrali” program kulturalny polskiej Prezydencji. W dyskusji poprowadzonej przez Angelinę Kussy padły także pytania o to, czego zabrakło.

Wieczór zamknęła prezentacja case study – tego, jak inne państwa w trakcie swojej Prezydencji wykorzystywały kulturę (na przykładzie Francji i Węgier). Aleksandra Żebrowska ze swoimi gośćmi próbowała ustalić narzędzia promocji kultury narodowej i pokazać, jakie pomysły były dotychczas realizowane.

Patronami imprezy byli: „Kultura Liberalna”, „Liberte!”, kulturalnie.waw.pl i Węgierski Instytut Kulturalny.

Organizatorami imprezy było Forum Europejskie, Centrum Europejskie UW oraz Lokal Użytkowy.

[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Debaty Forum Europejskiego

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.