Lista odtwarzania:

Jak zbudować elastyczny rynek pracy w Unii Europejskiej?

Rynek pracy krajów europejskich – elastyczny czy zamknięty? W panelu udział wzięli przedstawiciele z Polski, Litwy i Słowacji. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach konferencji „Liberalna Polityka Społeczna”. Warszawa, Hotel Sobieski Radisson, 30 października 2012 r. [55min]

Posłuchaj dyskusji w formie podcastu:

Cz. I [29min] Jako pierwsza głos zabrała Rita Griguolaite z Lithuanian Free Market Institute, która przedstawiła podstawowe założenia rynku pracy na Litwie. Mieliśmy możliwość zapoznania się z modelem pracy naszych sąsiadów, ich pomysłem na reformy i funkcjonowanie młodzieży na rynku w czasach kryzysu.

Richarda Durany ze słowackiego Institute of Economics and Social Studies skupił się na demografii Europy i konsekwencjach starzejącego społeczeństwa. Według niego konieczne są reformy w sektorze emerytur (wydłużanie czasu pracy), edukacji (skrócenie lat studiów) i zdrowia.

Cz. II [25min] Jeremi Mordasewicz z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan zaproponował konkretne rozwiązania. Wskazał na pewne wynaturzenia naszego rynku pracy, dotyczące patologicznego funkcjonowania związków zawodowych. Mówił o konieczności usprawnienia wielu kwestii na wspólnym rynku europejskim – między innymi wskazał jako konieczną pełną transferowalność kwalifikacji zawodowej w Unii Europejskiej

Poruszono również zagadnienie umów śmieciowych – z mitem ich szkodliwości rozprawił się dr Wiktor Wojciechowski z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Wojciechowski wskazał na ich niewątpliwe zalety, takie jak łatwość rozliczania ich dla pracodawcy, możliwość elastycznego zatrudnienia czy dorabiania do pracy etatowej. Bronił również umów cywilnoprawnych przed atakami ze strony społecznej lewicy.

***

Konferencja „Liberalna Polityka Społeczna” zorganizowana została przez Liberté!, 4liberty.eu network, Fundację im. Friedricha Naumanna we współpracy z Forum Obywatelskiego Rozwoju, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Projektem: Polska oraz Fundacją Batorego. 

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Ekonomia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.