Jaka jest obecnie wiejska młodzież? Szanse, zagrożenia, bariery

Wykład Jarosława Domalewskiego podczas X Ogólnopolskiego Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie. Tym razem pod hasłem: „Przyszłość, młodzież, wieś, wyzwania – Maróz 2011”, 19 maja 2011 r. [37min]

Dr Jarosław Domalewski – Jaka jest obecnie wiejska młodzież? Szanse, zagrożenia, bariery. Maróz, 19 maja 2011 r. [37min]

dr Jarosław Domalewski odniósł się w swoim wystąpieniu do diagnozy młodzieży wiejskiej, jej szans na rozwój,  aspiracji, zagrożeń oraz barier, które skutecznie obniżają motywację młodego człowieka do działania.

[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Edukacja

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.