Kilka uwag o przestrzeni i krajobrazie

Wystąpienie Krystiana Połomskiego z Fundacji Wspomagania Wsi odbyło się w ramach konferencji „Dziedzictwo kulturowe wsi świętokrzyskiej i północnego Podkarpacia”. Ciekoty, 25 października 2013 [12min]

Posłuchaj w formie podcastu:

„Czy Polska stanie się najbrzydszym krajem w Europie? Czy zaśmiecimy naszą przestrzeń nieprzemyślanymi inwestycjami, reklamami?” – zapytał na początku wystąpienia Krystian Połomski z Fundacji Wspomagania Wsi, organizator konferencji w Ciekotach.

Takie pytania padają nierzadko i zwracają uwagę na daleko idące zmiany w naszej przestrzeni. Nie ulega wątpliwości, że przestrzeń dookoła, krajobraz za oknem ma wpływ na jakość naszego życia. Widok zabytkowej kamienicy lub widok na łany pól jest atrakcyjniejszy niż widok na reklamę powieszonej na tejże kamienicy czy też szereg bilbordów przy drogach wyjazdowych z miast. Krystian Połomski przedstawił elementy krajobrazu, które mają wpływ na jakość naszego życia. Są to lasy, pola, pastwiska, ogrody, miedze, granice lasów, założenia parkowo-pałacowe, ale też wiejskie ogródki, rzeki, strumienie i potoki, drogi, ulice, place, rozstaje dróg.

Moje wystąpienie miało na celu zwrócenie uwagi na zagadnienia krajobrazowe. Starałem się także opowiedzieć o projekcie ustawy prezydenckiej, w którym mamy do czynienia z propozycją wprowadzenia takiego pojęcia jak „dominanta krajobrazowa”. Rzecz odnosi się do obiektów, które silnie wpływają na otaczającą rzeczywistość. Ów projekt będzie także zawierał szereg obostrzeń, które nie będą pozwalały na kontrowersyjną lokalizację tychże obiektów – powiedział Krystian Połomski.– Prezydenckie zmiany mają dotyczyć również kwestii zamieszczania reklam w przestrzeni wiejskiej (fragment wywiadu pochodzi ze strony www.fundacjawspomaganiawsi.pl)

Kwestię zabytków w przestrzeni podjął Andrzej Siwek z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie.

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

***

Wykład wygłoszony został w ramach konferencji „Dziedzictwo kulturowe wsi świętokrzyskiej i północnego Podkarpacia – wiedza, dobre praktyki, wyzwania”. Spotkanie odbyło się  w dniach 25-26 października 2013 r. w Ciekotach (woj. świętokrzyskie). Zorganizowane zostało przez Fundację Wspomagania Wsi i Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu we współpracy z Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach.

Celem konferencji była refleksja nad rolą i znaczeniem dziedzictwa wsi dla społeczności lokalnych, a także nad możliwościami jego spożytkowania dla rozwoju tychże społeczności. 

Więcej na stronie http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/212-relacja-z-konferencji-o-dziedzictwie-kulturowym-w-ciekotach

Zapraszamy także do zapoznania się z publikacją wydaną w 2011 roku przez Fundację Wspomagania Wsi. Książka „Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje” opowiada głównie o tym, jak mądrze posługiwać się dziedzictwem dla dobra nas, współczesnych, i jak dzięki temu zachować je dla naszych dzieci i wnuków.

Książka w formie e-book lub w pdf. dostępna jest tutaj: www.fundacjawspomaganiawsi.pl

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.