Kim jest wójt? Jaka jest rola wójta lub burmistrza w małej gminie?

Rozmowa czterech wójtów: Jacka Brygmana (Cekcyn), Marka Klary (Miejsce Piastowe), Marcina Skonieczki (Płużnica) i Józefa Zaperta (Rozogi), 1 lutego 2011 [2h24min]

Kim jest wójt? Jaka jest rola wójta lub burmistrza w małej gminie? – takie pytania pojawiają się zawsze bezpośrednio po wyborach samorządowych.

W spotkaniu udział wzięli wójtowie: Jacek Brygman (Cekcyn), Marek Klara (Miejsce Piastowe), Marcin Skonieczka (Płużnica) i Józef Zapert (Rozogi)

Podczas rozmowy starano się pokazać, jakie wyzwania stoją przed władzą w gminie. Zaproszonych wójtów pytano, jak powinno się budować zespół kompetentnych i zaufanych urzędników? Jak ułożyć relacje z Radą Gminy? Jak współpracować z Radą, w której przewagę ma opozycja? Zebrani starali się znaleźć opowiedź na trudne pytania, które zadaje sobie każdy nowo wybrany wójt lub burmistrz: jak wprowadzać zmiany w gminie? Czy przy wprowadzaniu zmian kierować się opinią mieszkańców czy własną wizją gminy? Jak zjednywać sobie mieszkańców? Jakie są największe zagrożenia dla stabilności finansów gminy? Jak sobie radzić z ograniczeniami w planowaniu budżetu? Czy możemy całkiem uciec od polityki i afiliacji partyjnych? jak samorządy mogą przygotować swoje gminy i mieszkańców do wyzwań przyszłości?

Spotkanie prowadzili Piotr Szczepański i Klara Malecka z Fundacji Wspomagania Wsi

Spotkanie odbyło się 1 lutego 2011 w gościnnej sali Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Polityka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.