Komunikowanie i nie-komunikowanie jako zasoby życia społecznego. O walce plemion bez plemion

Wykład dr. Bogdana Balickiego zorganizowany w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku Collegium Civitas [14 kwietnia 2023 r.]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Wykład dr Bogdana Balickiego poświęcony jest tematyce komunikowania i nie-komunikowania jako zasobów życia społecznego. W trakcie prezentacji prelegent omawia zagadnienia dotyczące wpływu komunikacji na nasze relacje z innymi ludźmi oraz na nasze postrzeganie świata.

Dr Balicki przedstawia różne formy komunikacji, w tym mowę werbalną i niewerbalną, oraz wyjaśnia, jakie znaczenie mają w relacjach międzyludzkich. Omawia również pojęcie nie-komunikowania i wpływ, jaki może mieć na nasze życie społeczne.

W trakcie wykładu dr Balicki korzysta z licznych przykładów i studiów przypadków, co pozwala na lepsze zrozumienie omawianych zagadnień. Ponadto, prezentacja jest prowadzona w sposób bardzo przystępny i zrozumiały dla każdego słuchacza.

Wykład dr Bogdana Balickiego jest doskonałą okazją, aby poznać różne aspekty komunikacji i nie-komunikowania w kontekście życia społecznego. Dzięki tej prezentacji uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat wpływu komunikacji na nasze relacje z innymi ludźmi oraz na nasze postrzeganie świata.

____________

Dr Bogdan Balicki jest polskim socjologiem, psychologiem i pedagogiem, specjalizującym się w dziedzinie komunikacji społecznej. Ukończył studia z zakresu socjologii oraz psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie doktoryzował się w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przez wiele lat pracował w różnych instytucjach naukowych i edukacyjnych, w tym w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Od 2018 roku jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dr Balicki jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu komunikacji społecznej, w tym m.in. książki „Teoria komunikowania społecznego”. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Studia Socjologiczne”.

Działalność naukowa dr Bogdana Balickiego skupia się przede wszystkim na badaniach nad procesami komunikacji międzyludzkiej oraz na analizie ról i funkcji, jakie pełni ona w życiu społecznym.

Logo Collegium Civitas


Wszystkie materiały obejrzysz również na naszym kanale Wszechnica FWW 

Podobne wykłady Kultura

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.