Konkordat jako narzędzie polityki państwowej i kościelnej

[listopad 2021, 1 godzina]

Konkordat – umowa międzynarodowa zawierana między państwem a Stolicą Apostolską, regulująca sprawy dotyczące obu stron. Ponadto nazwa konkordat używana jest również jako nazwa techniczna na oznaczenie jakiejkolwiek umowy dwustronnej pomiędzy władzą kościelną i państwową.

Organizator wykładu:

Logo Collegium Civitas


Zapraszamy do oglądania naszego kanału w serwisie YouTube kanał wszechnica fww

Ten utwór dostępny jest na licencji: Creative Commons
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.