Koordynacja działań różnych podmiotów współodpowiedzialnych za zabytkowe kościoły, cmentarze i miejsca kultu

Wystąpienie ks. Henryka Romanika, Diecezjalnego Konserwatora Zabytków Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej podczas konferencji „Dziedzictwo wsi pomorskiej – rady, przykłady, informacje”. Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, 12-13 września 2014 r. Swołowo

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Kultura i dziedzictwo trwają w permanentnym ideowym, politycznym, prawnym i praktycznym sporze. Bywa, że sfera kultu, czyli miejsce, przedmioty nie są traktowane wspólnie jak inne obszary szeroko rozumianej kultury. Dotyczy to także dziedzictwa na Pomorzu Środkowym, które styka się z kontynuacją dziedzictwa ludności niemieckojęzycznej wyznania ewangelickiego.

Według statystyk do 1971 roku tylko na terenie ówczesnego województwa koszalińskiego około 100 świątyń uległo nieodwracalnemu istnieniu, bowiem status świątyń nie był określony. Rząd polski i duchowni nie mieli prawa wykorzystywać kościołów, a także dbać o nie. Dopiero w 1972 roku decyzją papieża Pawła VI uporządkowano kwestie majątków kościelnych. W 1991 roku w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej powołano diecezjalnego konserwatora zabytków i powołano komisję ds. architektury i sztuki sakralnej, która ścisle współracuje z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Obecnie diecezja wspólnie z Narodowym Instytutem Dziedzictwa oraz Biurem Dokumentacji Zabytków uczestniczy w projekcie „Kościoły ryglowe w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzskiej”.

***

To już piąta konferencja regionalna poświęcona dziedzictwu kulturowemu polskiej wsi. Inspiracją do organizacji spotkań była wydana w 2011 roku publikacja „Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje”, opisująca różnorodne inicjatywy, dzięki którym udało się np. ocalić zabytkową zagrodę, nadać nowe funkcje dawnym budynkom użyteczności publicznej, uczytelnić krajobraz, zorganizować wystawę o przedwojennych mieszkańcach wsi. Opisane w publikacji projekty swoim zasięgiem obejmują całą Polskę.

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.