Kozacy i Tatarzy: wspólny problem i źródło konfliktu?

Wykład w ramach cyklu „Sześć wieków relacji polsko-tureckich”, Zamek Królewski w Warszawie, 9 marca 2017 [0h59min]

Najazdy Tatarów na ziemie Rzeczpospolitej oraz napady Kozaków na tereny Imperium Osmańskiego stanowiły duży problem w relacjach między oboma krajami w epoce nowożytnej. O Tatarach, Kozakach i ich wpływie na stosunki polsko-tureckie opowiedział dr Piotr Kroll podczas wykładu w Zamku Królewskim w Warszawie.

Historyk rozpoczął swój wykład od genezy powstania Kozaczyzny. Prelegent mówił o XV-wiecznych najazdach tatarskich wyprowadzanych z będącego lennem tureckim Chanatu Krymskiego, które doprowadziły do wyludnienia ziem ruskich. Powstałe w wyniku tego Dzikie Pola stały się celem ludzi z różnych powodów opuszczających swoją społeczność. Początkowo byli to trudniący się polowaniem, łowieniem ryb i zbieractwem Tatarzy. Później zostali oni wyparci przez ocalałą z najazdów ludność ruską, która przejęła podobny styl życia.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Drugą część swojego wystąpienia dr Kroll poświęcił cieniom, jakie na stosunki polsko-tureckie kładły się najazdy tatarskie na ziemie polskie i litewskie oraz wypady Kozaków na tereny należące do Imperium Osmańskiego. Obie strony domagały się od siebie powściągnięcia najazdów. Na koniec historyk poruszył poruszył problem relacji kozacko-tatarskiej. Choć obie społeczności wojowały, to zdarzało im się też wzajemnie wspierać – odpowiednio przeciw Turcji i Rzeczpospolitej.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania wykładu

***

turcyZamek Królewski w Warszawie – Muzeum po raz szósty organizuje cykl wykładowy poświęcony relacjom Polski z wybranym krajem – dawnym sąsiadem I Rzeczypospolitej. Po spotkaniach dotyczących stosunków z Litwą, Niemcami, Rosją, Ukrainą i Węgrami przyszła kolej na Turcję. Podczas najbliższych prelekcji i debat opowiemy o ponad 600-letniej historii relacji polsko-tureckich w sferze polityki, gospodarki i kultury – od momentu nawiązania stosunków dyplomatycznych w 1414 roku do chwili obecnej.

Pragniemy pokazać, że wspólne dzieje I Rzeczypospolitej i Imperium Osmańskiego to nie tylko wojny, ale również wzajemny dialog i przenikanie się odległych od siebie kultur. Nie zabraknie także tematów współczesnych, łączących oba kraje.

Motywem przewodnim cyklu są postaci z obrazu Marcella Bacciarellego Pokój chocimski – wielki wezyr Dilaver Pasza oraz Stanisław Lubomirski – podające sobie dłonie. Obraz jest stałym elementem wystroju Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

źródło: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum

***

Nagranie jest własnością Wszechnica.org.pl oraz Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum. W sprawie jego dalszego wykorzystania prosimy o kontakt.

Podobne wykłady Historia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.