Lista odtwarzania:

Kto komu i do czego jest potrzebny? O relacjach dzieci i seniorów

Wykład prof. Anny Izabeli Brzezińskiej wygłoszony został podczas seminarium pt. „Seniorzy aktywni na rzecz małych dzieci”. Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 10 stycznia 2014 r. [52min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Seminarium odbyło się  w ramach projektu Together Old and Young prowadzonego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Projekt miał na celu promocję uczenia międzypokoleniowego i włączania się starszych osób w wolontariat na rzecz małych dzieci.

Cz. I [26min] Jak określić granicę „seniora”? Czy osoba 60+ to senior? Prof. Anna Izabela Brzezińska przedstawia zupełnie inną strukturę współczesnego społeczeństwa – od najmłodszych po „młodszych starszych” i „starszych najstarszych”

Przy określaniu dzisiejszych „starszych” ważne jest zwrócenie uwagi na czas ich dzieciństwa, okres w którym dorastali – są to lata powojenne lub okres PRL. Tamtejsza rzeczywistość była zupełnie inna od dzisiejszej, nastąpiły ogromne zmiany (i następują cały czas). Jak zatem budować porozumienie między najstarszym i najmłodszym pokoleniem? W jakich okolicznościach mogą się te pokolenia spotkać? Co najstarsi mogą dać dzieciom? Co jest podstawą, sensem wychowania? Jak dziadkowie mogą włączyć się budowanie tej „podstawy”?

Cz.II [26min] Jakie są szanse i zagrożenia dla rozwoju w okresie wielkich zmian, które obserwujemy? Według prof. Anny Izabeli Brzezińskiej zmiany charakteryzują: majętność, zróżnicowanie, mobilność, dostępność, wielokulturowość, nieprzewidywalność, wieloznaczność. Zagrożenia, które niosą to zagubienie młodych w świecie wartości, zagubienie w nadmiarze, rozproszenie aktywności, nadmierna koncentracja na „korzystaniu z okazji”, chaotyczna wiedza, zaprzeczenie zmianom. Szanse to duże pole do działania, wiele okazji do zdobywania wiedzy, uczenie się dokonywania wyborów, elastyczność w działaniu czy uczenie się rozwiązywania konfliktów. Jakie zasoby są zatem potrzebne młodym ludziom w dzisiejszych realiach? Jak w zbudowaniu tych zasobów pomaga najstarsze pokolenie? 

***

Od czerwca do grudnia 2013 roku Fundacja Komeńskiego wraz z seniorkami i seniorami z gmin Cekcyn, Cieszanów, Piecki i Głuchów realizowała projekt „Seniorzy dla najmłodszych”. Jego celem było wypracowanie modelu włączenia osób starszych w lokalną ofertę opiekuńczo-edukacyjno-kulturalną dla małych dzieci.

Publikacja zawierająca podsumowanie działań podejmowanych przez seniorów dla najmłodszych mieszkańców gmin, badania pokazujące efekty współpracy międzypokoleniowej oraz przykłady dobrych praktyk z Polski i krajów europejskich dostępna jest na stronie www.frd.org.pl.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady EDUKACJA I WYCHOWANIE

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.