Ludzie i pieniądze

Wykład prof. dr. hab. Grażyny Wąsowicz, Kawiarnia Naukowa Festiwalu Nauki, 18 stycznia 2016 [36min]

Jeśli uzależnimy szczęście od poziomu dochodu, nigdy nie osiągniemy satysfakcji. Szybko przyzwyczaimy się  do obecnego stanu zamożności i do osiągnięcia zadowolenia będziemy potrzebowali otrzymywania coraz większych kwot pieniędzy. Psychologowie na opisanie tego stanu wprowadzili pojęcie kieratu hedonizmu.

Grażyna Wąsowicz, profesor z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, opisuje relację człowieka i pieniądza z punktu widzenia psychologii. Przedstawia mechanizmy radzenia sobie człowieka z pozbywaniem się pieniędzy wskutek wydatków, takie jakie kreatywna księgowość mentalna czy hedoniczne kadrowanie. Pokazuje też, jak zmienia się skłonność do wydawania pieniądzy w zależności od jego formy oraz źródła pochodzenia (pieniądz dobry i zły). Przedstawia również, w jaki sposób idea pieniądza wpływa na ludzkie zachowania społeczne. Na koniec wykładu psycholog opisuje wyniki badań, przedstawiające relację między satysfakcją ekonomiczną a zadowoleniem z życia w zależności od poziomu zamożności państwa i wieku osób badanych.

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Festiwal Nauki w Warszawie

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.