Moja sytuacja w okresie koronawirusa

Rozmowa z dr. hab. Sławomirem Kalinowskim, Fundacja Wspomagania Wsi, 3 sierpnia 2020 [0h40min]

Dr hab. Sławomir Kalinowski w rozmowie z Justyną Duriasz-Bułhak opowiada o wnioskach z badania „Moja sytuacja w okresie koronawirusa”. Badacze z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN przeprowadzili je w dwóch edycjach, w kwietniu i czerwcu 2020. Respondenci odpowiadali na pytania o pogorszenie sytuacji finansowej oraz o obawę utraty pracy w związku epidemią. Co mówili ankietowani?

Nie możesz obejrzeć wywiadu? Posłuchaj podcastu:

Justyna Duriasz-Bułhak pytała Gościa Wszechnicy o najbardziej zaskakujący wniosek z badania „Moja sytuacja w okresie koronawirusa”. Zdaniem dr. hab. Sławomira Kalinowskiego jest nim rozbieżność pomiędzy oceną sytuacji osobistej ankietowanych i ogółu społeczeństwa. Przykładem tego są choćby ich odpowiedzi na pytania dotyczące wzrostu poziomu ubóstwa w związku z epidemią.

– Ponad 60 proc. uznało, że ubóstwo wzrośnie. Ponad 40 proc. była pewna, że wzrośnie. Ale jak się zapytaliśmy, czy ty będziesz ubogi, czy twoja sytuacja finansowa się pogorszy, tu nagle spadła ilość odpowiedzi do 20 proc., 18 proc – opisuje rozmówca Justyny Duriasz-Bułhak.

Podobnie kształtowały się odpowiedzi ankietowanych na pytania o sytuację na rynku pracy i bezrobocie.

– Jak zapytaliśmy, czy bezrobocie wzrośnie, ponad 90 proc. w pierwszym, a około 80 proc. drugim badaniu stwierdziło, że na pewno wzrośnie. Ale jak zapytaliśmy się, cz ty stracisz pracę, okazuje się, że w drugim badaniu niecałe 10 proc. stwierdziło – tak, mogę stracić pracę – mówi Gość Wszechnicy. Dodaje, iż płynie stąd najważniejsze spostrzeżenie, że nastroje zmieniają się wraz oddalaniem się niebezpieczeństwa.

Dr hab. Sławomir Kalinowski o wnioskach z badania „Moja sytuacja w okresie koronawirusa”: Znacząca liczba osób uważa, że problem ich nie dotyczy

Rozmówca Justyny Duriasz-Bułhak wskazuje również na większy optymizm, jaki cechuje odpowiedzi respondentów w czerwcu w porównaniu z kwietniem. Można to zaobserwować, mimo iż pomiędzy jednym a drugim badaniem wzrosła liczba chorych jak i ofiar śmiertelnych wirusa.

– Pojawia się znacząca różnica osób, które uważają, że właściwie nic takiego się nie stało czy nie dotyczy ich sytuacja z koronawirusem – tłumaczy Kalinowski.

Trzeci wniosek płynący z badań to przekonanie respondentów, że w związku z utratą pracy i zwiększeniem poziomu ubóstwa będą musieli ograniczać potrzeby. Wśród ewentualnych cięć wskazywali wydatki na wypoczynek, odzież i obuwie oraz kulturę. Tutaj Gość Wszechnicy wątpi w szczerość odpowiedzi badanych. Zwraca uwagę, liczba osób korzystających obecnie z wypoczynku każe przypuszczać, deklarowanie ograniczenia wydatków na wypoczynek miało jedynie charakter postulatywny.

Więcej w nagraniu rozmowy.

Cześć 1. raportu „Moja sytuacja w okresie w koronawirusa” jest do pobrania tutaj.

Zobacz też: Mechanizm wykluczania społecznego na przykładzie epidemii i innych ekstremalnych zdarzeń. Wykład red. Adama Szostkiewicza

PW

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Społeczeństwo

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.