Mózg przestępcy – wykład dr. Wojciecha Glaca

Wykład dr. Wojciecha Glaca zorganizowany został w ramach spotkań Kawiarenki Neurobiologicznej i projektu „Oblicza Nauki”. Studenckie Koło Naukowe Neurobiologii UW, 24 kwietnia 2014 r. [1h00min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Wraz z rozwojem badań nad mózgiem poszerza się stan wiedzy na temat neurobiologicznego podłoża zachowania, w tym zachowań przestępczych.

Badania neurogenetyczne prowadzone na zwierzętach i u ludzi wskazują, że takie cechy jak agresywność czy empatyczność mogą mieć podłoże genetyczne. W ostatnich latach odkryto geny, które wpływają na funkcjonowanie szeregu układów transmiterowych zaangażowanych w regulację emocji i zachowania. Co więcej, badania u ludzi z wykorzystaniem technik neuroobrazowania ujawniają subtelne różnice neuroanatomiczne, a także funkcjonalne, które mogą częściowo wyjaśniać zachowania antysocjalne u przestępców.

Wszystkie te dane sprawiają, że jesteśmy bliżsi rozstrzygnięcia odwiecznego dylematu związanego z podłożem przestepczości: natura czy wychowanie (ang. nature vs. nurture). Wydaje się, że natura ma w tej kwestii wiele do powiedzenia.

***

Zapraszamy także  do obejrzenia pierwszego wykładu zorganizowanego w ramach projektu „Oblicza Nauki” – o różnicy między mózgami kobiet i mężczyzn mówił prof. Jerzy Vetulani:  www.wszechnica.org.pl

***

Dr Wojciech Glac jest adiunktem w Pracowni Neurobiologii Katedry Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Gdańskiego. W 2001 roku ukończył studia na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii UG. W tym samym roku rozpoczął pracę w Katedrze Fizjologii Zwierząt UG.

Jego zainteresowania naukowe obejmują neurobiologię uzależnień oraz immunologię, które łączy prowadząc badania nad mechanizmami wpływu środków uzależniających na odporność. W 2007 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Indywidualne zróżnicowanie aktywności cytotoksycznej komórek NK w warunkach chronicznego podawania amfetaminy u szczurów”. Na liście zajęć prowadzonych przez dr. Wojciecha Glaca, w części według przygotowanych programów autorskich, znajdują się: neurobiologia uzależnień, fizjologia ośrodkowego układu nerwowego, fizjologia zwierząt i człowieka, anatomia funkcjonalna człowieka oraz technologie informacyjne. Prowadzi również pracownię specjalizacyjną i jest opiekunem powstających w Katedrze Fizjologii Zwierząt prac magisterskich.

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Kawiarenka Neurobiologiczna

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.