Nasze prawa obywatelskie a środowisko zamieszkania

Wykład dr. Adama Bodnara, XVI Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie, 18 maja 2017 [0h26min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

W jaki sposób obywatele mogą zapobiegać niechcianym inwestycjom w swoim otoczeniu? Co mogą zrobić, jeśli taka już powstała? O prawach przysługujących nam w tym zakresie mówił Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar w swoim wystąpieniu podczas XVI Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie.

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił akty prawne umożliwiające obywatelom kontrolę nad planowanymi inwestycjami i zapobieganie powstawaniu tych uznanych za uciążliwe, jak np. wielkoprzemysłowe hodowle zwierząt czy farmy wiatrowe. Adam Bodnar przywołał zapisy Konstytucji RP, Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz Konwencję z Aarhus. Mówił o roli planów i studiów zagospodarowania przestrzennego. Podkreślił rolę niezależnych od władzy sądów, które gwarantują bezstronność postępowania w przypadku sporów.

Prelegent wskazał prawo dostępu do informacji publicznej jako fundamentalne narzędzie umożliwiające obywatelom kontrolę planowanych inwestycji. Zaznaczył rolę organizacji strażniczych i opisał, jakie warunki muszą spełnić NGO-sy, aby móc taką funkcję pełnić. Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił również oferowane przez swoje biuro formy pomocy, z których mogą skorzystać obywatele poszkodowani w wyniku uciążliwych inwestycji. Na koniec Adam Bodnar podkreślił rolę Konstytucji RP, która nie tylko stanowi ochronę przed nadużyciami ze strony władzy, ale też wyznacza kierunki, w których powinny iść prowadzone przez nią polityki.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania wykładu

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Społeczeństwo

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.