„Natured nurture”? – o biologicznym charakterze wpływu środowiska na zachowanie

Wykład prof. dr. Wojciecha Łukasza Dragana, Kawiarnia Naukowa Festiwalu Nauki, 15 czerwca 2020 [0h59min]

Prof. dr hab. Wojciech Łukasz Dragan w nagraniu wykładu z Kawiarni Naukowej Festiwalu Nauki tłumaczy, czy wpływ na nasze zachowanie mają geny czy wychowanie. Wyjaśnia, że genetyka zachowania, jedna z dziedzin nauki, dawno już ten problem rozstrzygnęła. Na zachowanie mają wpływ zarówno cechy dziedziczone, jak też czynniki środowiskowe. Do tych ostatnich uczeni zaliczają jednak również faktory biologiczne. W tym kontekście prelegent tłumaczy, w jaki sposób kształtuje się nasza orientacja seksualna.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Tytuł wykładu nawiązuje do dyskursu, który toczy się w nauce od XVII wieku. Jego uczestnicy rozważają, czy za zachowanie człowieka odpowiadają cechy dziedziczone czy wychowanie. Pytanie to stawiał już brytyjski myśliciel John Locke, a w zgrabne hasło ubrał w XIX wieku Francis Galton, który uważany jest za ojca genetyki zachowania jako odrębnej dziedziny nauki. W artykule z 1874 roku „English Men of Science: Their Nature and Nurture” (pol. Angielscy ludzie nauki: ich natura i wychowanie) zastanawiał się, czy wybitne zdolności naukowe podlegają dziedziczeniu czy są wynikiem oddziaływania czynników środowiskowych. A więc jak dziś moglibyśmy zapytać: czy decydują o tym geny czy wychowanie?.

Co wpływa na orientację seksualną: geny czy wychowanie?

Prof. dr hab. Wojciech Łukasz Dragan wyjaśnia, że współczesna genetyka zachowania problem już ten rozstrzygnęła. Odpowiedź uczonych na postawione w tytule pytanie jest iście salomonowa: wpływ ma to zarówno genotyp, jak też czynniki środowiskowe. Prelegent tłumaczy jednak, że przez czynniki środowiskowe naukowcy rozumieją nie tylko uwarunkowania społeczne, ale również czynniki biologiczne. Co więcej, jedne i drugie na siebie wzajemnie wpływają. W tym kontekście prowadzący wykład wskazuje, jak kształtuje się nasza orientacja seksualna. Prezentuje hipotezy oraz badawcze próby ich potwierdzenia, że może być ona wynikiem oddziaływania hormonów płciowych bądź układu odpornościowego matki w okresie prenatalnym.

Więcej o tym, czy większym stopniu kształtują nas geny czy wychowanie, w nagraniu wykładu.

Zobacz też: Więcej niż samolubny gen – gen w dialogu ze środowiskiem. Debata Festiwalu Nauki

Organizator wykładu:

Kawiarnia Naukowa Festiwalu Nauki, logo

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.