Nauka i religia. Konflikt, współpraca czy cohabitation?

Wykład Piotra Szwajcera, Kawiarnia Naukowa Festiwalu Nauki, 18 maja 2015 [1h16min]

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Nauka i wiara to dwa zbiory twierdzeń niemożliwe do pogodzenia. Taką tezę postawił i starał się udowodnić w trakcie swojego wykładu Piotr Szwajcer, wydawca i tłumacz książek popularnonaukowych, m.in. bestsellerowego „Boga urojonego” Richarda Dawkinsa.

Gość Kawiarni Naukowej Festiwalu Nauki za punkt odniesienia dla swojego wystąpienia przyjął teorię ewolucji. Jak starał się wykazać, nauka Kościoła katolickiego jest całkowicie sprzeczna z procesem opisanym przez Darwina w dziele „O powstawaniu gatunków”. Szwajcer podkreślił, że twierdzenie, jakoby Kościół kiedykolwiek teorię ewolucji zaakceptował, jest mitem nieznajdującym żadnego potwierdzenia w faktach.

Autor wystąpienia przytoczył oficjalne dokumenty Kościoła katolickiego, które jego zdaniem stoją w oczywistej rozbieżności z darwinowskim ewolucjonizmem. Zacytował m.in. stanowisko watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, wedle której „Kościół nie potępia teorii ewolucji Darwina, lecz jedynie darwinizm ideologiczny, odmawiający roli stwórczej Bogu, rozwojowi człowieka i ewolucji świata racjonalności i boskiego planu”. Zdaniem Szwajcera treści tego i podobnych dokumentów nie można pogodzić z darwinowską teorią. Człowiek bowiem albo został stworzony jako realizacja bożych planów, albo wyewoluował – jak uznaje nauka –  w bezcelowym i bezkierunkowym procesie doboru naturalnego. Jak podkreślił mówca, oba te twierdzenia nie mogą być prawdziwe jednocześnie.

Gość Kawiarni Naukowej Festiwalu Nauki zakończył swój wywód stwierdzeniem, że – choć jemu samemu bliska jest apateistyczna wizja świata – to nie zamierza rozstrzygać, która z konkurujących ze sobą koncepcji rozwoju życia na Ziemi jest prawdziwa. Jak stwierdził, chciał tylko pokazać, że konflikt pomiędzy „nauczaniem współczesnych kościołów a nauką jest nieunikniony”.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Festiwal Nauki w Warszawie

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.