Nierówności w systemie edukacji. Jak sobie z nimi radzić?

Rozmowa Justyny Duriasz-Bułhak z dr. hab. Przemysławem Sadurą o nierównościach w edukacji i ich źródłach. Fundacja Wspomagania Wsi, 17 września 2021 r. [1 godz. 5 min.]

Rozmowa koncentruje się wokół zagadnienia nierówności w edukacji. Prof. Sadura przedstawia je jako coś naturalnego i wskazuje na ich źródła.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Następnie omawia sposoby ich niwelowania czy zapobiegania im. Omówione zostają konkretne elementy systemu i praktyki funkcjonowania szkół, takie jak wiek rozpoczęcia obowiązkowej nauki czy czas spędzany przez dzieci i młodzież w szkole.

Profesor wskazuje na złe konsekwencje dzielenie klas w szkole na klasy dla „dzieci zdolnych” i pozostałych, czy oddzielnie dzieci dojeżdżających od tych pochodzących z miejscowości, w której znajduje się szkoła, tłumaczy również jak zadawanie prac domowych staje się mechanizmem pogłębiania nierówności.

W rozmowie pojawia się też temat włączenia rodziców w życie szkoły i odpowiedzialności samorządu i wspólnot lokalnych za jakość edukacji. Szkołą jest zbyt ważna, by ją zostawić samą sobie.


Ten utwór dostępny jest na licencji: Creative Commons
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Podobne wykłady Edukacja

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.