Lista odtwarzania:

Nowa rzeczywistość, nowe rozwiązania – nowoczesne kompetencje

Debata o przyszłości profesjonalistów w Polsce, Collegium Civitas, 5 grudnia 2011 [2h17min]

„Nowa rzeczywistość, nowe rozwiązania – nowoczesne kompetencje”, debata o przyszłości profesjonalistów w Polsce, Collegium Civitas, 5 grudnia 2011 [2h17min]

Potrzeba bycia zawsze w czołówce, walka z wypaleniem zawodowym, gotowość na nowe wyzwania, stałe rozwijanie umiejętności przy wsparciu nowych technologii. To obraz życia profesjonalistów ze wszystkich branż i szczebli. Collegium Civitas przy współpracy Europejskiego Forum Właścicielek Firm zorganizowało debatę ekspercką z udziałem psychologów zarządzania i praktyków biznesu.

5 grudnia odbyła się debata realizowana w ramach projektu Collegium Civitas „Edukacja przez Całe Życie”, którego partnerem merytorycznym jest Europejskie Forum Właścicielek Firm.

Panelistów i gości przywitała dr Magdalena Łużniak-Piecha, koordynatorka projektu „Edukacja przez Całe Życie”. Dzięki uprzejmości CC mogła potem zabrać głos Kaja Kwaśniewska, która powiedziała kilka słów o celach i misji EFWF, o potrzebie współpracy środowiska biznesu z uczelniami oraz o wynikającej z własnego doświadczenia potrzebie ciągłej edukacji na najwyższym poziomie dla gospodarki opartej na wiedzy i dla osobistego rozwoju duchowego i intelektualnego.
W pierwszej części spotkania przedstawiono badania i przykłady z życia poruszające problem zapobiegania rutynizacji działań profesjonalistów. Dominika Klichowicz i Malina Jankowska z Microsoft HR Team Poland zaprezentowały wyniki badań MSPoll i Great Place To Work: „Zapytaj swój zespół a powiedzą Ci, kim jesteś”, dr Joanna Mesjasz z Wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego opowiedziała o „Blaskach i cieniach sukcesu zawodowego”, a Magdalena Kaczkowska-Serafińska przedstawiła swoje badania przeprowadzone w ramach pracy doktorskiej „Kluczowe determinanty satysfakcji z pracy” (wyniki badania sektora MSP w Polsce i we Włoszech).

dr Magdalena Łużniak-Piecha, Koordynator Projektu – Prezentacja założeń projektu „Edukacja przez Całe Życie” – program Collegium Civitas
Dominika Klichowicz – Zapytaj swój zespół, a powiedzą ci, kim jesteś. Prezentacja badań: MSPoll i Great Place To Work Microsoft HR Team Poland
dr Joanna Mesjasz, psycholog zarządzania i praktyk zarządzania zasobami ludzkimi, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Blaski i cienie sukcesu zawodowego
Magdalena Kaczkowska-Serafińska, praktyk zarządzania, Europejskie Forum Właścicielek Firm – Kluczowe determinanty satysfakcji z pracy. Wyniki badania sektora MSP w Polsce i we Włoszech

Panel dyskusyjny poprowadził Grzegorz Rzeczkowski z tygodnika „Polityka”.
Paneliści:
Małgorzata Gryz (Microsoft),
Mateusz Górnicki (zwycięzca programu Dragon’s Den),
dr Joanna Mesjasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),
Monika Nowicka (Collegium Civitas)
Andrzej Sadowski (Centrum im. Adama Smitha)

Paneliści rozmawiali o nowych możliwościach rozwoju, jakie niesie współczesność oraz potrzebie nadążania za tymi możliwościami „Edukacja przez Całe Życie” – program Collegium Civitas współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem Projektu jest Europejskie Forum Właścicielek Firm.
[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Społeczeństwo

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.