Nowe technologie vs prywatność. Konferencja Price of freedom. Security in the globalized world

Panel dyskusyjny towarzyszący konferencji „Price of Freedom. Security in the Globalized World”. Konferencja dedykowana była prof. Bronisławowi Geremkowi. Łazienki Królewskie w Warszawie. 9 października 2014 r. [1h26min]

W dniach 9-10 października 2014 roku, w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się 5. międzynarodowa konferencja dedykowana prof. Bronisławowi Geremkowi. Tematem tegorocznego spotkania były problemy światowego bezpieczeństwa w kontekście globalizacji.

Pierwszą sesję plenarną konferencji „Price of freedom. Security in the globalized world” (Nowe technologie vs prywatność) poprowadził Adam Bodnar, wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W dyskusji udział wzięli: Katarzyna Szymielewicz, aktywistka, współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon, Agata Wacławik-Wejman, dyrektorka ds. polityki Internetu w Google na region Europy Środkowo-Wschodniej oraz Michał Boni, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Dostęp do informacji, szczególnie do informacji wrażliwych był zawsze kluczowy w relacjach władzy narzucanych przez rządy. Wraz z szybkim rozwojem technologii dostęp do tych informacji jest dziś łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Gromadzenie, sortowanie i przetwarzanie danych jest uważane za kluczowe w zapewnieniu bezpieczeństwa, jednak konsekwencje tych procesów są ciągle nieznane. Czy oznacza to, że straciliśmy kontrolę nad naszymi prywatnymi danymi? Uczestnicy panelu starali się odpowiedzieć na kluczowe pytania związane z tą problematyką. Jakie jest nowe znaczenie prawa do prywatności? Czy potrzebujemy nowego zdefiniowania zasad na jakich policja, prokuratura i służby specjalne mogą przekraczać granicę prywatności? Jaką rolę powinna odegrać Unia Europejska w ustanowieniu nowych standardów prywatności w sieciach społecznościowych w post-Snowdenowskim świecie?

Michał Boni podkreślił, że myślenie Europy w stosunku do zagadnienia prywatności uległo zasadniczej zmianie i przyjmuje z każdym rokiem coraz bardziej skoordynowane, polityczne kształty. W rewolucji cyfrowej pamiętać trzeba o prawie do wolności, prywatności, o bezpieczeństwie i rozwoju gospodarczym. Na zagrożenia, jakie wynikają z rozwoju technologicznego Europa powinna mieć jednolitą odpowiedź – kluczem do jej sformułowania byłoby jedno określenie, a mianowicie zaufanie.

Z kolei Katarzyna Szymielewicz, polemizując ze swoim przedmówcą, zaznaczyła, że w postępowaniu instytucji europejskich daje się dostrzec zwycięstwo logiki permanentnego nadzoru. Europa przyjęła prawo, zgodnie z którym wszyscy obywatele są podejrzani – stwierdziła. Unia Europejska świadomie ogranicza wolność pewnych grup mniejszościowych, aby w imię zasad demokracji politycznie uwodzić większość.

Agata Wacławik-Wejman zwróciła uwagę na fakt, że kwestie bezpieczeństwa niekoniecznie pokrywają się z zagadnieniami ochrony prywatności, zwłaszcza jeśli chodzi o zabezpieczenie danych oraz ramy prawne do użytkowania posiadanych informacji.

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Centrum im. prof. Bronisława Geremka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.