Nowy model rozwoju wiejskiego w Polsce: wdrożenie i recepcja

Referat dr Ruty Śpiewak wygłoszony został podczas konferencji pt. „Wieś i rolnictwo w Polsce w warunkach intensyfikacji procesów globalnych – wyzwania i sposoby adaptacji”. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, 26 listopada 2012 r. [33min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Dr Ruta Śpiewak przedstawiła wyniki swojej niedawno obronionej pracy doktorskiej dotyczącej rozwoju rolniczego w Polsce w kontekście rozwoju rolnictwa europejskiego.

Dr Ruta Śpiewak przedstawiła schemat Nowego Europejskiego Modelu Rozwoju Wiejskiego (NEMRW). NEMRW zakłada, że gospodarka wiejska będzie coraz bardziej zróżnicowana, nastąpi zmiana miejsca rolnictwa w gospodarce wiejskiej. Nastąpi także zmiana stosunku mieszkańców obszarów wiejskich wobec środowiska  (ze stosunku dominacji na  partnerski). Ponadto w nowym modelu mieszkańcy obszarów wiejskich są aktywni, chętni do działania na rzecz swojego obszaru.

Komentarz wygłosiła prof. Maria Halamska, kierownik Zakładu Analiz Zmian Społecznych Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

***

Konferencja pt. „Wieś i rolnictwo w Polsce w warunkach intensyfikacji procesów globalnych – wyzwania i sposoby adaptacji” podsumowała czteroletni plan badawczy prowadzony przez pracowników Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w latach 2009-2012. Wyniki badań dostępne są w trzech publikacjach.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Seminaria IRWiR PAN

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.