O cierpieniu, chorobach nieuleczalnych i umieraniu na wsi

Wykład dr. Pawła Grabowskiego, Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza, 5 czerwca 2020 [0h42min]

Dr Paweł Grabowski, założyciel Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza, opowiada o problemie opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi na wsi. Sytuacja ich samych oraz opiekunów na terenach wiejskich jest znacznie trudniejsza niż w mieście. Muszą zmagać się z ograniczonym dostępem do opieki medycznej i niezbędnych lekarstw. Pracownicy założonego przez prelegenta Hospicjum Domowego na Podlasiu pomagają chorym oraz ich najbliższym bezpośrednio w domach. Wykład odbył się w ramach VII Festiwalu Sąsiedzkiego „Wespół w Zespół dla Solca”.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Dr Paweł Grabowski, założyciel Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie, opowiada w nagraniu o problemie opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi na wsi. Sytuacja takich osób na terenach wiejskich jest dużo gorsza niż w mieście. Na wsi nie działa długotrwała opieka pielęgniarska. Dzieci, które wykształciły się i mieszkają na co dzień w metropoliach, często nie są w stanie zająć się chorymi rodzicami. Osoby mieszkające na wsi mają też dużo gorszy niż miastowi dostęp do usług lekarskich. Na obszarach wiejskich działa również niewystarczająca w stosunku do potrzeb liczba aptek. Istniejące punkty apteczne nie mogą z kolei sprowadzać środków, które wykorzystywane są w medycynie paliatywnej. Ograniczona możliwość dotarcia ze wsi do większych ośrodków, którą powszechnie określa się mianem wykluczenia komunikacyjnego, znacznie utrudnia również zdobycie lekarstw w mieście.

Działalność Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza

Hospicjum Domowe na Podlasiu, które prowadzi założona przez dr. Grabowskiego Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza, stara się odpowiadać na potrzebę zapewnienia opieki osobom zależnym na wsi. Pracownicy Hospicjum leczą oraz pomagają pacjentom oraz ich bliskim bezpośrednio w domach. Prelegent zwraca uwagę, że chorzy oraz ich opiekunowie zmagają się nie tylko z cierpieniem fizycznym, ale również psychicznym, duchowym czy socjalnym. Opracowana przez Hospicjum metoda pomocy, mająca charakter innowacji społecznej, stara się nieść wsparcie w każdym zakresie. Najpierw lekarz ocenia chorego, a później zespół ustala, co będzie danej osobie potrzebne. W tym celu sieciowani są miejscowi specjaliści i instytucje.

Więcej o Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza: Hospicjumeliasz.pl

Broszura o innowacji społecznej: Nowy model hospicjum domowego

Zobacz też: Przyjaźń z ubogimi. Wspólnota Sant’Egidio

PW

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Społeczeństwo

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.