O czym myślą dzieci?

Wykład dr. hab. Przemysława Tomalskiego. Kawiarnia Naukowa Festiwalu Nauki, 18 grudnia 2017 [0h55min]

Doświadczenia z pierwszych miesięcy życia mogą zaważyć na rozwoju rozwoju dziecka w przyszłości. Jak niemowlęta uczą się i kształtują interakcje społeczne opowiadał w Kawiarni Naukowej Festiwalu Nauki dr hab. Przemysław Tomalski z Wydziału Psychologii UW.

Prelegent podczas wykładu omówił badania analizujące rozwój umiejętności poznawczych i relacji z rodzicami między 1. a 12. miesiącem życia dziecka. Zachodzące wówczas zmiany w mózgu niemowlęcia mają często nieodwracalny charakter. Tomalski przytoczył m.in. wnioski z badań dzieci adoptowanych z sierocińców w Rumunii, które pozbawione były należytej opieki. Te z nich, które opuściły domy dziecka dopiero po 6 miesiącu życia, miały większe trudności w nawiązywaniu relacji, kontrolą emocji czy rozwojem intelektualnym niż rówieśnicy.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Tomalski dowodził, że wiele umiejętności poznawczych kształtowanych jest u dzieci jeszcze przed rozpoczęciem szkoły. Choćby kompetencje językowe kształtują się najsilniej między 18. a 24. miesiącem życia. Badania pokazują, że dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym dysponują mniejszym zasobem słów niż ich rówieśnicy z rodzin o wyższych statusie. Prelegent odwołał się badań ekonomisty i laureata Nagrody Nobla James Heckmana. Według nich działania ukierunkowane na wyrównanie szans najbardziej efektywne są we wczesnym okresie życia.

PW

Organizator wykładu:

Kawiarnia Naukowa Festiwalu Nauki, logo

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Edukacja

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.