O polskiej wsi. Relacje peryferii do centrów

Polska wieś była tematem jednego z paneli dyskusyjnych podczas odbywającego się w maju kongresu „Polska – Wielki Projekt”. Centralna Biblioteka Rolnicza, 10 maja 2012 [1h53min]

Historycznie Polska była wiejskim krajem. Dopiero pod koniec lat 70. XX wieku liczba ludzi pracujących w miastach przekroczyła ilość ludzi pracujących na wsi. Stało się tak m.in. za sprawą pojawienia się nowej kategorii społeczno-zawodowej, czyli chłoporobotników.

Obecnie z perspektywy miasta obszary wiejskie są wciąż niedoinwestowane i  nierozwinięte a jednocześnie sielskie, do których się tęskni. Tymczasem współczesna wieś to nie tylko rolnictwo. Coraz częściej dostrzegają to mieszkańcy miast, którzy na wsi poszukują miejsca do zamieszkania.

Jakie były relacje wsi i miasta pod koniec lat 90. ubiegłego wieku? Jak obecnie wyglądają te relacje, co należy w nich zmienić?

O optymalnej polityce rozwoju obszarów wiejskich mówił Tomasz Grzegorz Grosse.

Jakich instytucji wsparcia potrzebują obszary wiejskie? – Jan Fałkowski.

O niespodziewanych konsekwencjach marginalizacji tego co wiejskie i rolnicze w polityce – Barbara Fedyszak-Radziejowska

Jak bronić interesów polskiej wsi na arenie europejskiej? – Janusz Wojciechowski

 

Więcej o kongresie Polska-Wielki Projekt znajduje się na stronie www.wielkiprojekt.sobieski.org.pl.

[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Społeczeństwo

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.