O pracy w samorządzie, planowaniu przestrzennym i partycypacji mieszkańców

Rozmowa z Bernadettą Janik, planistką Urzędu Miejskiego w Gogolinie, grudzień 2018

Bernadeta Janik wraz z zespołem z Urzędu Miejskiego w Gogolinie (woj. opolskie) doprowadziła w ciągu sześciu lat do objęcia planami zagospodarowania przestrzennego większości terenów należących do podległej urzędowi gminy. Planistyka uczestnicząca w programie „Nasza Przestrzeń 2” realizowanym przez Fundację Wspomagania Wsi opowiada, w jaki sposób udało się tego dokonać oraz o różnych aspektach planowania przestrzennego w samorządzie.

– Mam wrażenie, że to wynika przede wszystkim z polityki gminy, z polityki władzy. Stwierdzamy, że ma być spójnie, ma być przestrzennie ładnie i podejmujemy decyzję, żeby narzucić pewne normy, pewne wytyczne, które będą się wpisywały w to, co już istnieje, będą do tego nawiązywały i będą pozwalały kształtować przestrzeń w taki sposób, aby odpowiadała mieszkańcom i dobrze komponowała się z tym, co już istnieje – odpowiada Bernadeta Janik na pytanie, w jaki sposób udało się pokryć planami zagospodarowania przestrzennego większość terenów gminy.

Planowanie przestrzenne w Gogolinie

W trakcie rozmowy planistyka opowiada o swoich początkach pracy w samorządzie oraz opisuje, w jaki sposób wygląda proces planowania przestrzennego w Gogolinie: poczynając od zadań wykonywanych przez urzędników, a skończywszy na konsultacjach społecznych oraz uchwalaniu powstałych projektów przez Radę Gminy i zatwierdzaniu ich przez wojewodę.

Organizator nagrania:

Nasza Przestrzeń 2, logo

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Społeczeństwo

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.