O ratowaniu zabytków z perspektywy samorządu. Marek Klara, wójt Gminy Miejsce Piastowe

O funkcjonowaniu samorządu gminnego w styku z zabytkami opowiedział Marek Klara, Wójt Gminy Miejsce Piastowe. Konferencja „Dziedzictwo kulturowe wsi podkarpackiej i małopolskiej”. Bóbrka, 11 października 2014 r. [26min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

„Niestety, niewiele gmin zajmuje się zabytkami (…) niewiele samorządów podchodzi do nich z sercem, chociaż ilekroć otworzymy folder czy album, które gminy wydają w charakterze promocyjnym, to widzimy te zabytki, chcemy się nimi chwalić. Wynika to z wielu kwestii, może też dlatego, że w naszych społecznościach jest mała świadomość tego co nazywamy zabytkiem. Ludzie wychodzą z założenia, że zabytki są w Krakowie, Krośnie, ale to co jest w miejscu Piastowym czy w Rogach nie jest zabytkiem, a na pewno nie takim o który należy dbać czy się chlubić. Wynika to także z zachowania samych samorządowców. Mogę się w swoją, czy w pierś swojej grupy zawodowej uderzyć (…) Zainteresowanie zabytkami jest raczej okazjonalne. Mieszkańcy nie oceniają samorządów z punktu dbania o zabytki. Na szczęście część gmin realizuje elementy polityki historycznej i zabytki zajmują ważne miejsce”

Marek Klara omówił opiekę nad zabytkami w trzech kontekstach: poziomu „władztwa”, czyli tego co gminy muszą robić w świetle prawa. Chodzi o gminną ewidencję, miejscowe plany zagospodarowania. Druga kwestia to gospodarowanie zabytkami na terenie gminy, bo często samorząd jest ich właścicielem. I najważniejsza kwestia, choć mało doceniana, to tzw. element misyjny gminy, czyli dotowanie zabytków i edukacja mieszkańców.

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.