O remoncie cerkwi pw. św. Szymona Słupnika w Chyrzynce i planach jej zagospodarowania

Tomasz Gierula z Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wrota Wschodnich Karpat” opowiedział o ratowaniu zabytkowej cerkwii i planach jej zagospodarowania. Konferencja „Dziedzictwo kulturowe wsi podkarpackiej i małopolskiej”, Bóbrka, 10-11 października 2014 r. [6min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Greckokatolicka cerkiew pw. Szymona Słupnika w Chyrzynce  zbudowana została w 1857 r. z fundacji hrabiego Adama Starzyńskiego. Po wysiedleniu ludności w 1947 r. wykorzystywana przez m.in. jako owczarnia. W latach 90. XX w. naprawiono dach i zakonserwowano ściany, ale wnętrze cerkwi popadało w ruinę.

W 2012 roku rozpoczął się długo oczekiwany remont cerkwi. Środki na remont przyznane zostały Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wrota Karpat Wschodnich” z Birczy, która od lutego 2012 r. wynajmuje od Nadleśnictwa Krasiczyn cerkiew w Chyrzynce, przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Prace remontowe trwają do dziś i pochłonęły już 400 000 PLN. Po zakończeniu prac w cerkwi prowadzona będzie działalność wystawienniczo-koncertowa i prowadzone będą nabożeństwa w obrządku wschodnim i łacińskim.

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.