Oblicza agresji

Wykład dr Julii Barlińskiej i dr Zuzanny Toeplitz, Kawiarnia Naukowa Festiwalu Nauki, 19 grudnia 2016 [0h53min]

Gdzie mają swoje źródło zachowania agresywne? Czy agresja w internecie jest nowym zjawiskiem, czy przeniesieniem znanych wcześniej zachowań do nowej przestrzeni? Próbowały odpowiedzieć na te pytania psycholożki dr Zuzanna Toeplitz i Dr Julia Barlińska podczas wspólnego wykładu w Kawiarni Naukowej Festiwalu Nauki.

Podczas pierwszej części spotkania dr Toeplitz mówiła o typach zachowań agresywnych. Psycholożka mówiła, że agresja sama w sobie jest zachowaniem naturalnym, wykształconym przez naturę żeby się bronić przed zagrożeniem. Prelegentka wyjaśniła słuchaczom, czym charakteryzują się poszczególne typy agresji: fizyczna, werbalna i symboliczna. Mówiła również o różnicy pomiędzy agresją instrumentalną i wrogą. Podkreśliła, że groźniejsza jest ta druga. Agresja instrumentalna służy bowiem jako narzędzie do realizacji konkretnego celu, agresja wroga motywowana jest jedynie przyjemnością czerpaną z zadawania cierpienia. Dr Toeplitz wyróżniła też czynniki, które mogą powodować zachowania agresywne – uwarunkowania biologiczne, wzorce rodzinne, kulturowe czy czerpane ze środków masowego przekazu.

Druga prelegentka – dr Barlińska – skupiła się na opisaniu zachowań agresywnych w internecie. Zwróciła uwagę, że przybierają one formę zmaterializowanej agresji werbalnej. Psycholożka mówiła o najpopularniejszych formach agresji w internecie, takich jak happy slapping, cyberbullying czy sexting. Opisała też historię rozwoju tych form zachowań agresywnych, przypominając przykłady najbardziej znanych jej przypadków. Prelegentka podkreśliła, że z racji na rozciągnięcie w czasie ich ofiary mogą cierpieć bardziej niż ofiary agresji interpersonalnej. Na koniec dr Barlińska podjęła się próby odpowiedzi na pytanie, czy wina leży w tym przypadku po stronie człowieka czy technologii.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania wykładu

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Społeczeństwo

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.