Obywatel dziecko

Wykład Teresy Ogrodzińskiej, prezes Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, o małych obywatelach i ich udziale w podejmowaniu ważnych decyzji, Maróz, maj 2010 r. [20min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Wykład wygłoszony został w ramach IX Ogólnopolskiego Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Małe dzieci: wychowanie, edukacja, Internet”.

Celem wykładu było zachęcenie dorosłych do traktowania małych dzieci jako pełnoprawnych obywateli, których głos jest brany pod uwagę przy planowaniu miejsc, do których przychodzą, w których sie bawią i uczą; przy organizowaniu im czasu wolnego; przy tworzeniu programów przedszkolnych i szkolnych.

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego prowadzi program „Obywatel Dziecko”, którego celem jest zachęcenie społeczności lokalnych do traktowania małych dzieci jako pełnoprawnych obywateli, których głos jest brany pod uwagę przy tworzeniu usług i programów rozwojowo – edukacyjnych. Założeniem jest, by projekt przyczynił się do praktycznej realizacji zapisów Konwencji o Prawach Dziecka zapewniających dzieciom możliwość wyrażania swoich potrzeb i opinii w kwestiach je dotyczących, zwłaszcza dotyczących edukacji. Realizowany projekt powinien być ważnym krokiem w przekuwaniu praw dziecka na praktyczne działania. Dlatego też głównym celem jest stworzenie dzieciom możliwości do wysłuchania ich głosu w sprawach z nimi związanych, szczególnie w edukacji, jak również naukę dorosłych, aby lokalna polityka edukacyjna i plany programowe były dostosowane do prawdziwych potrzeb dzieci.

[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Edukacja

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.