Lista odtwarzania:

Obywatel i środowisko czyli zieleń, powietrze i gospodarowanie odpadami w gminie w której żyję

Webinarium Danieli Grzesińskiej i Dariusza Kraszewskiego w ramach akcji Masz Głos Fundacji im. Stefana Batorego, 16 marca 2017 [1h22min]

Posłuchaj wykładów w formie podcastów:

Przyrodniczka Daniela Grzesińska i ekspert programu Masz Głos Fundacji im. Stefana Batorego Dariusz Kraszewski poprowadzili szkolenie online (webinarium) na temat powietrza i gospodarowania odpadami w gminie.

Webinarium poruszało następujące kwestie:

Zieleń miejska:
– aktualne zasady dotyczące wycinki drzew w przestrzeni prywatnej i publicznej,
– jak reagować na nieprawidłową wycinkę w przestrzeni publicznej i prywatnej,
– co mieszkańcy mogą robić aby chronić zieleń,
– pomnik przyrody – jedna z form ochrony drzew.

Odpady:
– jakie są zasady gospodarki odpadami ,
– jak reagować na wyrzucanie odpadów w lesie i innych niedozwolonych miejscach,
– jak zlikwidować dzikie wysypisko.

Powietrze:
– czym są zanieczyszczenia powietrza i dlaczego są tak groźne- co władze gminy mogą i muszą w kwestiach dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
– co można zrobić aby poprawić jakość powietrza,
– kompetencje i uprawnienia gminy do kontroli spalania śmieci w gospodarstwach domowych,
– jak reagować gdy sąsiedzi palą śmieci.

Tutaj możesz pobrać prezentację przygotowaną i omawianą podczas szkolenia przez Danielę Grzesińską

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.