Lista odtwarzania:

Obywatele versus korporacje. Czy energetyka rozproszona wzmocni kapitał społeczny Polaków?

Z prof. dr hab. inż. Janem Popczykiem, dyrektorem Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechniki Śląskiej rozmawia Sławomir Kosieliński (Fundacja „Instytut Mikromakro”). Gliwice, 7 listopada 2013 r. [1h23min]

Energetyka rozproszona obejmuje bardzo duży zakres technologii energetycznych małej skali do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i paliw płynnych do ich lokalnego wykorzystania.

Cz. I. [25min] W Polsce jesteśmy świadkami najgłębszej od stu lat przebudowy energetyki. Przebudowa struktury energetycznej w krajach rozwiniętych (szczególnie w Niemczech, Francji, Stanach Zjednoczonych) trwa już kilka lat. Nierzadko mówi się o rewolucji w sektorze energetycznym. Jakie są cechy tej rewolucji? Czemu ma ona służyć? Czym jest energetyka inteligentna?

Cz. II. [33min] Oprócz znanych nam źródeł energii (wiatrowej, słonecznej, energii z paliw kopalnych) do nowego systemu energetycznego można włączyć także „mikrobiogazownie”. Czy jest to w zasięgu portfela Polaków? Jak można definiować energetykę obywatelską i jak można zbudować wokół niej kapitał społeczny? Czy wójtowie gmin mogą być liderami zmian systemu energetycznego?

Cz. III. [24min] Energetyka prosumencka (czyli inaczej „rozproszona”, „obywatelska”) powinna utrzymać się na tyle, na ile wytrzyma weryfikację rynkową. Jak zawsze w przypadku nowej technologii potrzebne jest początkowe wsparcie. Służyć temu ma unijna dyrektywa 2009/28/WE, która wspiera przebudowę gospodarki. 

Korzystając z przemian, które obecnie mają miejsce na rynku energetycznym warto zastanowić się nad własnym wykorzystaniem energii, zarządzaniu nią i kosztami, które mogą być niższe.

Ostatni film to całość wywiadu.

 

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

 

***

W formie eBOOKa dostępny jest nowy poradnik Fundacji Wspomagania Wsi pt.”ENERGIA W GMINIE. Od grup zakupowych do energetyki obywatelskiej. Przewodnik energetyczny”. Przewodnik autorstwa Sławomira Kosielińskiego jest trzecią publikacją wydaną w ramach działań Akademii Wójta, prowadzonej przez Fundację Wspomagania Wsi. Włodarze gminni mogą się z niej dowiedzieć, dlaczego w interesie gmin jest rozwijanie alternatywnych źródeł energii oraz energetyki obywatelskiej.

Więcej informacji na temat Akademii Wójta można znaleźć na stronie internetowej www.akademiawojta.pl. Zapraszamy do lektury!

Podobne wykłady SAMORZĄD

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.