Oko – Mózg – Sztuka

Wykład prof. dr. hab. KUL Piotra Francuza, laureata nagrody Teofrasta 2014 za książkę „Imagia”. Wykład wygłoszony w ramach spotkań Kawiarni Naukowej Festiwalu Nauki w Warszawie. Skwer Hoovera, 15 grudnia 2014 r. [1h09min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Człowiek zdolny jest do przetwarzania danych wzrokowych, także do odbioru sztuki, za pomocą oczu i mózgu. Reakcja na obraz i kształt dzieła sztuki opisywane są przez różne teorie z zakresu historii sztuki. Ich opis przez nauki przyrodnicze czeka na odkrywców.

Wykład poświęcony jest dwóm dziedzinom wiedzy – wiedzy na temat budowy mózgu, a w szczególności budowy układu wzrokowego człowieka, oraz sztuki.

Dzisiaj o sztuce możemy myśleć nie jako o zjawisku, które rozwijało się samo w sobie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, ale o zjawisku, które jest jednym z przejawów aktywności wzrokowej człowieka, ukształtowanej przez ewolucję znacznie wcześniej.
Dzisiaj coraz więcej można powiedzieć na temat tego, w jaki sposób tłumaczyć zjawiska, które dzieją się w sztuce na podstawie wiedzy dotyczącej budowy układu wzrokowego człowieka.

Podczas wykładu prof. dr hab. KUL Piotr Francuz tłumaczy, w jaki sposób system wzrokowy człowieka analizuje, interpretuje i wartościuje oglądane obrazy. System wzrokowy to zarówno wszystko to co najczęściej określa się jako wzrokowy szlak/szlaki lub ścieżki i struktury neuronalne oraz tzw. wyższe procesy umysłowe (poznawcze, emocjonalne i inne), które stanowią istotę subiektywnego doświadczenia widzenia.

Badacz poddaje analizie jedne z najbardziej znanych obrazów w historii, czyli między innymi Monę Lisę Leonarda da Vinci, Impresję, wschód słońca Clauda Moneta czy Kobietę w kapeluszu Henriego Matisse’a.

Więcej na ten temat można przeczytać w książce Piotra Francuza pt. „Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu.” Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

***
Prof. dr hab. KUL Piotr Francuz, laureat nagrody Teofrasta 2014 za książkę „Imagia”, dyrektor Instytuty Psychologii KUL, kierownik Katedry Psychologii Eksperymentalnej KUL
Organizatorzy: Festiwal Nauki i Uniwersytet Warszawski
Wsparcie: Rada Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk i „Skwer” Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny.
Miejsce: Skwer Hoovera, Krakowskie Przedmieście 60a, Warszawa

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Kultura

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.