Park kulturowy w Wicinie

Wystąpienie Aliny Jaszewskiej z Fundacji Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie, Konferencja „Dziedzictwo wsi lubuskiej i dolnośląskiej”, 16 października 2015 [19min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Park Kulturowy Grodzisko w Wicinie powstał wokół pozostałości osady założonej przez ludność kultury łużyckiej w połowie VIII w. p.n.e. Alina Jaszewska, reprezentująca fundację zarządzającą parkiem, opowiedziała podczas konferencji „Dziedzictwo wsi lubuskiej i dolnośląskiej” o historii grodziska, prowadzonych na jego terenie wykopaliskach oraz działaniach podjętych w celu ochrony zabytku.

Gród w Wicinie, założony ok. 750 r. p.n.e., istniał ok. 200 lat. Kres położył mu w II połowie VI w. p.n.e.  najazd Scytów. Był ważnym ośrodkiem gospodarczym o skali ponadregionalnej. Stanowił też ważny ośrodek polityczny i – prawdopodobnie – kultowy. Gród pełnił funkcję faktorii handlowej, na co wskazuje duża ilość znalezionych na jego terenie przedmiotów importowanych. Podczas wykopalisk prowadzonych na obszarze grodziska znaleziono przedmioty wyprodukowane na terenach północno- i wschodnioalpejskich oraz italskich. O zamożności mieszkańców grodu świadczą liczne znaleziska ozdób z brązu, złota, żelaza, szkła i bursztynu.

Pierwsze przedmioty świadczące o istnieniu grodu zaczęto znajdować w II połowie XIX w. Prace archeologiczne na terenie grodziska po raz pierwszy przeprowadził w 1920 roku niemiecki badacz Karl Schuhhardt. Największe zasługi na tym polu położył jednak w l. 1965-1998 dr Adam Kołodziejski. On też był w l. 70 XX w. autorem niezrealizowanego pomysłu utworzenia na terenie grodziska rezerwatu archeologicznego.

Park Kulturowy Grodzisko w Wicinie został utworzony w 2013 roku. Motywem jego powołania była nie tylko chęć ochrony samego terenu grodziska, ale też osad przygrodowych. W 2014 roku została powołana Fundacja Parku Kulturowego w Wicinie, której powierzono zarządzanie powstającym Centrum Naukowo-Badawczo-Edukacyjno-Turystycznym związanym z Parkiem.

Więcej w załączonym filmie. Zapraszamy do oglądania.

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.