Partycypacja jako inwestycja w spójność społeczności lokalnej. Prof. Anna Giza-Poleszczuk

Wystąpienie prof. Anny Gizy-Poleszczuk podczas konferencji „Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich” zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Wrzesień 2014 r. [26min]

Konferencja miała na celu upowszechnienie rozwiązań pozwalających na zwiększanie udziału mieszkańców w formułowaniu lokalnych polityk wyrównywania szans edukacyjnych oraz zaprezentowanie efektywnych narzędzi partycypacji społecznej. 

„Chciałabym zacząć od znaków czasu, które wszyscy dobrze odczuwamy. Te znaki  to przede wszystkim narastająca izolacja i osamotnienie ludzi. Widzimy to bardzo dobrze w Warszawie, gdzie jak grzyby po deszczu powstają grodzone osiedla, zamykane i monitorowane. Widzimy to na każdym kroku w doniesieniach prasowych, kiedy dowiadujemy się, że starsza osoba opuszczona, pozbawiona pomocy czekała w domu kilka dni zanim ktoś się nią zainteresował” – rozpoczęła prof. Anna Giza-Poleszczuk.

Innym znakiem czasu jest także wycofywanie się ludzi ze wspólnych działań i dyskusji. To duży problem samorządów, które nie mogą liczyć na wsparcie i mobilizację ze strony mieszkańców. Na zebrania czy konsultacje przychodzi garstka osób, które najczęściej mają pretensje do samorządu. Nie są to spotkania skuteczne, merytoryczne. Problem wycofywania się ludzi wpływa zatem także na instytucje, np. szkoły.

Także media nie pomagają we wzajemnym dialogu i rozumieniu. Coraz  mniej ludzi chce ze są  rozmawiać, wzajemnie się zrozumieć, dzielić się swoimi przemyśleniami, zaś coraz większe grono czerpie wiedzę o innych ze środków masowego przekazu, które działają zgodnie z zasadą, że „dobry news to zły news”. „Na tym cierpimy wszyscy”  – mówi prof. Anna Giza-Poleszczuk

Jak przełamać zagrożenia płynące z wycofania i izolacji społeczeństwa? Czym jest partycypacja i czemu ma służyć? Czemu warto idee partycypacji wdrażać?

Zapraszamy do obejrzenia wystąpienia.

***

Prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk – socjolożka. Kierownik Pracowni Badań nad Kapitałem Społecznym w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka w dziedzinie kapitału społecznego, zagadnień rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej, socjologii ewolucyjnej, marketingu w perspektywie socjologicznej.

Na Uniwersytecie Warszawskim pracuje od roku 1981 roku. W latach 1994-2005 pracowała w największych polskich firmach jako ekspert w dziedzinie badań rynkowych, marketingu i komunikacji. Wykorzystując doświadczenia wyniesione z realizacji badań społecznych i rynkowych, działa na rzecz zbliżenia nauki i praktyki, a w szczególności – na rzecz zwiększenia publicznej wiedzy o kwestiach społecznych. W sferze teorii zajmuje się historią i współczesnością rodziny, problematyką kapitału społecznego i ekonomii społecznej.

W 2004 roku otrzymała prestiżową Nagrodę im. Jana Długosza za książkę „Przemiany więzi społecznych”, napisaną wspólnie z prof. Mirą Marody.

Aktualnie pełni funkcję Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego d/s Rozwoju i Polityki Finansowej.

  ***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Społeczeństwo

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.