Planowanie przestrzenne w gminie

Webinarium Pawła Jaworskiego, Fundacja Wspomagania Wsi, 19 grudnia 2016 [1h25min]

Architekt i urbanista Paweł Jaworski w ramach akcji Masz Głos Fundacji im. Stefana Batorego poprowadził szkolenie online (webinarium) na temat planowania przestrzennego w gminie.

Webinarium poruszało następujące kwestie:

  • czym jest plan zagospodarowania przestrzennego?
  • jakie procedury obowiązują w trakcie przygotowywania i uchwalania planu przestrzennego?
  • jakie są wymogi prawne stawiane planom przestrzennym?
  • czy plan przestrzenny jest gminie potrzebny?
  • jakie są różnice między planem zagospodarowania przestrzennego a Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
  • jakie są procedury związane ze Studium uwarunkowań? Jakie są obowiązki gminy w tym zakresie?

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium.

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Społeczeństwo

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.