Lista odtwarzania:

Po arabskiej wiośnie i interwencji w Mali: UE wobec wyzwań w Afryce Północnej [ang.]

Debata zorganizowana przez Ambasadę Francji w Polsce, Warszawskie Biuro Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR) oraz Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, 25 czerwca 2013 r. [1h42min]

Część 1 [42min]: Gilles Kepel, światowej sławy specjalisty w dziedzinie Islamu, wygłosił krótki wstęp do dalszej dyskusji. Jego zdaniem przemiany w krajach arabskich zakwestionowały tradycyjne rozumienie konfliktów. Obecna sytuacja w Afryce Północnej pokazuje istotną zmianę, jaka zaszła w tamtejszych realiach: „Arabowie zyskali wolność wypowiedzi poprzez dostęp do Internetu. Żaden reżim nie jest w stanie odwrócić tego procesu”. Gilles Kepel dodał, że aktualność wciąż zachowuje stare powiedzenie, że „kto wywołuje rewolucję, rzadko wychodzi z niej zwycięzko”. Uciśnione grupy społeczne zmobilizowały się w poszczególnych krajach w odpowiednim momencie, jednak w wiekszości przypadków zabrakło organizacji i konsolidacji, które zwiększałyby szanse na zwycięstwo. Jak zauważył, wiele reżimów autorytarnych utrzymywało się przy władzy dzięki wsparciu Zachodu po wydarzeniach 11 września. Były one coraz bardziej skorumpowane i zależne od swoich służb specjalnych, zatracając jednocześnie kontakt z rzeczywistością. 

Część 2 [18min]: Susi Dennison zauważyła, że relacje bilateralne poszczególnych państw UE z afrykańskimi i bliskowschodnimi sąsiadami są znacznie silniejsze niż relacje na szczeblu paneuropejskim. Unia Europejska w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa przeznacza więcej pieniędzy na rejon Morza Śródziemnego niż miało to miejsce przed wydarzeniami Arabskiej Wiosny, ale kwoty te są wciąż niewielkie w porównaniu z pomocą dostarczaną z innych rejonów, np. od państw Zatoki Perskiej. Ekspertka ECFR zwróciła również uwagę na słabą legitymację Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych do reprezentowania spójnej i stanowczej postawy na arenie midzynarodowej.

Część 3 [14min]: Marcin Zaborowski z kolei podkreślił problem oceny słuśzności podejmowania interwencji zbrojnych przez Unię Europejską w konfliktach zewnętrznych. Według niego, Europa powinna przede wszystkim kierować się swoimi interesami i na ich podstawie podejmować ważne decyzje polityczne. Francuska operacja w Mali, w przeciwieństwie do przeprowadzonej pod auspicjami NATO interwencji w Libii, stanowi doskonały przykład takiego podejścia. Wszyscy paneliści zgodnie stwierdzili, że Unia Europejska nie potrafi odnaleźć się w przemianach zachodzacych u jej południowych i południowo-wschodnich sąsiadów.

Część 4 [28min]: Pytania z sali

 
Gilles Kepel,  francuski politolog, specjalista świata islamu i krajów arabskich. Profesor w Sciences Po Paris, wykładał w New York University (1994), Columbia University (1995-1996) oraz w London School of Economics (2009-2010). Autor licznych książek i publikacji, m. in. La Revanche de Dieu: Chrétiens, juifs et musulmans à la reconquête du monde (2003). Du jihad à la fitna, (2005) i wydanej w 2013 r. Passion arabe. Od 2012 r. prowadzi własną audycję na antenie France Culture: Le monde selon Gilles Kepel poświęconą krajom arabskim po rewolucji 2011 r.
 
Susi Dennison, ekspertka londyńskiego Biura ECFR w dziedzinie praw człowieka i demokracji. Specjalistka ds. stosunków UE z krajami BRIC, a także w kwestiach relacji ze Stanami Zjednoczonymi i krajami Afryki. Wcześniej pracowała dla Amnesty International na rzecz ochrony praw człowieka i ich promocji w stosunkach UE z Afryki, Azji i obu Amerykach. Jest autorką raportu ECFR pt.: The EU, Algeria and the northern Mali question.
 
Marcin Zaborowski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych od lipca 2010 r. W swojej pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim polityką zagraniczną Stanów Zjednoczonych, Europejską Polityką Bezpieczeństwa i Obrony oraz problematyką rozszerzenia Unii Europejskiej. Uzyskał tytuł doktorski (PhD) oraz ukończył podyplomowe studia (MA) w dziedzinie stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Birmingham w Wielkiej Brytanii, gdzie następnie wykładał stosunki międzynarodowe i integrację europejską. Ponadto był stypendystą NATO (1999-2000) oraz European Union Institute for Security Studies w Paryżu (2004), gdzie później przez okres pięciu lat był dyrektorem programu transatlantyckiego.
 
Moderacja: 
Konstanty Gebert, ECFR associate fellow. Dyrektor Warszawskiego Biura ECFR w latach 2011-2012, publicysta, dziennikarz. Przez szereg lat pracował dla “Gazety Wyborczej”, dla której w latach 1992-95 relacjonował wojnę w Bośni. W latach 1995-2000 wiceprzewodniczący, a od 2000 r. konsultant ds. mediów w MDLF, międzynarodowym funduszu kredytowym dla niezależnych mediów. Wykładał m.in. na Collegium Civitas, University of California, Grinnell College, Uniwersytecie Hebrajskim. Jego artykuły publikowane były w kilkunastu zagranicznych dziennikach. Jest autorem jedenastu książek m.in. nt. negocjacji przy Okrągłym Stole, wojny jugosłowiańskiej, żydowskich komentarzy do Tory, europejskiego dwudziestego wieku, historii Izraela, i powojennych losów Żydów polskich.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Polityka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.