Lista odtwarzania:

Po co Polakom Polska? Cz. II

Druga runda wypowiedzi panelistów podczas debaty „Po co Polakom Polska?”. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 30 września 2012 r. [45min]

Debata pt. „Po co Polakom Polska?” zakończyła XVI Festiwal Nauki w Warszawie. W debacie udział wzięli prof. Marek Safjan, prof. Joanna Kurczewska, prof. Krzysztof Wielecki, Aleksander Smolar i dr Marek Cichocki. Debatę prowadził red. Jarosław Gugała.

Cz. I [27min] Prof. dr hab. Marek Safjan (sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości) wrócił do tematu polskości w kontekście Unii Europejskiej. Czy tożsamość polska stoi w sprzeczności z tożsamością europejską? Jak dowodzi prof. „europejskość” jest wartością dodaną do naszej polskiej tożsamości. Polacy są zdolni do zachowania i kultywowania swojego patriotyzmu, konieczne jest jednak wyzbycie się kompleksów i poczucia niższości.

Prof. dr hab. Joanna Kurczewska (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk) zwraca uwagę na „patriotyzm odświętny” (np. związany z Euro 2012) i patriotyzm o mocnych podstawach, budowany poprzez solidarność lokalną i regionalną. Profesor odnosi się również do polskich kompleksów: niższości (w stosunku do zachodu Europy) oraz wyższości (wobec naszych wschodnich sąsiadów).

Cz. II [18min] Dr Marek Cichocki (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego) polskość określił jako wspólne definiowanie celów, wartości i preferencji.

Aleksander Smolar (Europejska Rada Spraw Zagranicznych) nawiązał do poczucia więzi i pielęgnowania solidarności jako podstawy państwa narodowego.

Prof. dr hab. Krzysztof Wielecki (Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego) zwrócił uwagę na kapitał kulturowy i społeczny jako podstawę nowoczesnej koncepcji gospodarczej.

———————————

„Brak inwestycji w naukę to inwestycja w ignorancję” – pod takim hasłem w dniach 21-30 września odbył się XVI Festiwal Nauki w Warszawie. Jak zaznaczają organizatorzy, głównym celem Festiwalu Nauki w Warszawie jest upowszechnianie w społeczeństwie zrozumienia metod, zakresu możliwości i osiągnięć nauki, ukazywanie jej roli w budowie silnej gospodarki oraz znaczenia w kształtowaniu lepszego, myślącego społeczeństwa.

Festiwal to ponad pół tysiąca spotkań, zajęć, warsztatów i debat w warszawskich szkołach średnich, w budynkach UW, Politechniki, Pałacu Kultury i w Centrum Nauki Kopernik. W programie między innymi: poszukiwanie nowej Ziemi, pytania o komórki macierzyste, wielkie wpadki nauki, czym jest wielki wybuch i czy trwa nadal. Spotkania dotyczyły tak różnych dziedzin jak: matematyka, fizyka i astronomia, geologia, biologia, zdrowie filozofia, język, psychologia, ekonomia, prawo. Wstęp na wszystkie festiwalowe spotkania był bezpłatny. Więcej informacji o festiwalu znajduje się na stronie www.festiwalnauki.edu.pl

 

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.