Polacy na biegunach

Na jakie trudności natrafiali podróżnicy oraz jak się przygotowywali do wyprawy opowiada dr Jerzy Giżejewski. [marzec 2022, 38 minut]

Dr Jerzy Giżejewski opowiedział o Polakach którzy działali na obu biegunach (albo w ich okolicy). Prawo do prowadzenia badań na Spitsbergenie mamy na podstawie Traktatu Arktycznego, który podpisała Polska w 1931 roku. Realizujemy to mając tam jedną stałą całoroczną bazę i 4 stacje sezonowe.
Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:
Jakie były początki zaangażowania Polaków w aktywność na biegunach? W czasie kiedy większość państw działała bardzo aktywnie w badaniach obu stref biegunowych, Polacy nie mieli swojego państwa i nie mieli takich możliwości. Największa cześć Polaków zaangażowanych w badania stref subpolarnych to byli zesłańcy na Syberię i Daleki Wschód. Ich dorobek jednak został doceniony i część została nawet członkami Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego.
Pierwszym sukcesem po odzyskaniu niepodległości było włączenie Polski do II Międzynarodowego Roku Geofizycznego w latach 1932-33. Chciano zorganizować wyprawę po lodzie do bieguna, przy pomocy amfibii i prowadzenia badań magnetycznych i nad rozchodzeniem się fal radiowych.
Wykładowca opowiedział o kolejnych polskich wyprawach polarnych, zaczynając od pierwszej (jeszcze przedwojennej) w 1934 roku na Spitsbergen (na Ziemię Torella).
Dr Jerzy Giżejewski opowiedział na jakie trudności natrafiali podróżnicy oraz jak się przygotowywali do wypraw.
dr Jerzy Giżejewski – geolog, od 1991 roku pracownik Zakładu Badań Polarnych i Morskich IGF PAN, kierownik XIV i XIX Wyprawy PAN

Webinarium było prowadzone w ramach projektu EDU-ARCTIC2: od badań polarnych do naukowej pasji – innowacyjna edukacja przyrodnicza w Polsce i Norwegii, która korzysta z dofinansowania o wartości około 240 000 EUR otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona projektu EDU-ARCTIC https://edu-arctic.pl/

     


Zapraszamy również do naszych serwisów: YouTube kanał wszechnica fww  Facebook wwzechnicaFWW

Ten utwór dostępny jest na licencji: Creative Commons
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Podobne wykłady Edukacja

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.