Polityka społeczna w perspektywie przedsiębiorców

Wykład Jeremiego Mordasewicza z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” otworzył konferencję pt. „Liberalna Polityka Społeczna” Warszawa, Hotel Sobieski Radisson, 30 października 2012 r. [33min]

Więcej pracy, większe płace, mniej zasiłków. Większe wydatki na edukację i służbę zdrowia. Ulgi podatkowe dla rodzin decydujących się na dzieci. Branie przykładu z krajów skandynawskich, a nie z krajów śródziemnomorskich– według polskich przedsiębiorców to czynniki, które należy uwzględnić w polskiej polityce społecznej w trudnym okresie spowolnienia gospodarczego.

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Spośród 38 milionów Polaków pracuje 16 milionów, a pozostali utrzymują się z emerytów i rent. Społeczeństwo w których występują takie dysproporcje nie ma szans na szybki rozwój – według Jeremiego Mordasewicza z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” potrzebne jest w Polsce uelastycznienie rynku pracy, odciążenie podatkowe płatników i kolejna reforma systemu świadczeń społecznych. Biorąc pod uwagę, że praca tworzy dobrobyt, szczególnie ważne jest, aby zmniejszyć opodatkowanie pracy nisko opłacanej. Wynagrodzenia muszą się odróżniać od świadczeń – powiedział Mordasewicz. Zasiłki powinny być ostatecznością – zmniejszają bowiem motywację do pracy i uzależniają.

Poza uniwersalnymi wskazówkami, Jeremi Mordasewicz odniósł się również do bardzo konkretnego i aktualnego problemu, czyli polskiej wsi, która obecnie żyje dzięki redystrybucji dochodu wypracowanego w wysokozyskowych sektorach. Sytuacji rolników nie polepsza dotowanie inwestycji drogowych czy energetycznych. Ta polityka jest nieefektywna w Polsce z powodu dużego rozproszenia. Należy dążyć do koncentracji rolnictwa, zwiększać jego produktywność, a nadwyżki siły roboczej – nawet około miliona ludzi! – należy nakłaniać do emigracji do miast, aby tam znaleźli zatrudnienie.

Ponieważ trendy demograficzne w Polsce są bardzo niekorzystne, należy zachęcać i pomagać rodzinom decydującym się na dzieci. Polityka prorodzinna powinna mieć odzwierciedlenie w przywilejach i ulgach podatkowych. Ponadto w czasie zwolnienia gospodarczego ubóstwem zagrożone są rodziny z dziećmi, a nie jak mówi powszechna opinia, emeryci i renciści (ich chroni waloryzacja).

Podsumowując Jeremi Mordasewicz dodał, że obecny kryzys trawiący Europę nie jest chwilowy. Nie ma też jednego lekarstwa na trudny czas, ale podstawą polityki społecznej powinna być ochrona miejsc pracy i aktywizacja bezrobotnych.\

***

Konferencja „Liberalna Polityka Społeczna” zorganizowana została przez Liberté!, 4liberty.eu network, Fundację im. Friedricha Naumanna we współpracy z Forum Obywatelskiego Rozwoju, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Projektem: Polska oraz Fundacją Batorego. 

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Ekonomia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.