Polityka w cieniu wojny

Polityka w czasie w wojny i co się dzieje w państwie w czasie w wojny, w dobie kryzysu. [23 maja 2022 r; 59 minut]

Uniwersytet Trzeciego Wieku Collegium Civitas zaprasza na wykład dr. Anny Sosnowskiej-Materskiej

Doba kryzysu obejmuje nie tylko stan działań wojennych. Dr Anna Sosnowska-Materska mówi, że znaleźliśmy się w podwójnym kryzysie jako państwo – jest kryzys państwa i jest państwo w czasie kryzysu.

Od ponad 200 lat żyliśmy w dobie oświecenia (działała umowa społeczna między obywatelami a władzą, władza była wybierana w sposób reprezentatywny spośród obywateli, w konsensusie, poprzez wolne, demokratyczne, uczciwe wybory, gdzie zadaniem tak wybranej władzy było wypełnianie woli obywateli, działania dla i w imię obywateli).

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Doba oświecenia charakteryzowała się umową społeczną pomiędzy obywatelami a władzą. Jako obywatele rezygnujemy z pewnych przywilejów i wolności i przekazujemy je władzy, żeby działała w naszym imieniu. Umowa społeczna ma również na celu pilnowanie papierowych konstytucji. To trójkąt: papierowe konstytucje, realne instytucje i obywatele (dla których są te konstytucje i instytucje, oraz obywatele którzy pilnują tych konstytucji i instytucji).

Określenie „papierowe konstytucje” (za amerykańskimi federalistami) podkreśla, że to tylko zapis konstytucji. Natomiast sposób jej wypełniania określają właśnie instytucje. To instytucje dają nam trwałość państwa, gwarancję dla obywatela. Państwo broni się wtedy gdy ma silne instytucje, gdy instytucje są przestrzegane, postanowienia są wypełniane. W dobie kryzysu w jakiej jesteśmy, można powiedzieć, że mamy najpotężniejszy kryzys doby rozumu od ponad 200 lat. Mamy kryzys państwa, kryzys świata jaki znaliśmy i do jakiego przywykliśmy. Jak z takich kryzysów się wychodzi? Dr Anna Sosnowska-Materska mówiła o kryzysie rozumu, do którego zaliczała np. fakeowe kampanie – kampanie dotyczące Brexitu, kampanie wyborcze prezydenta Trumpa, polaryzację we współczesnej Europie, szukanie „wroga” (uchodźcy, mniejszości seksualne, mniejszości definiowane jako zagrożenie).

Organizator wykładu:Logo Collegium Civitas


Zapraszamy również do naszych serwisów: YouTube kanał wszechnica fww  Facebook wwzechnicaFWW

Ten utwór dostępny jest na licencji: Creative Commons
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Podobne wykłady Historia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.