Lista odtwarzania:

Polska wieś i polskie rolnictwo – 20 lat w Unii Europejskiej

Konferencja „Polska wieś i polskie rolnictwo – 20 lat w Unii Europejskiej”, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN [27 maja 2024]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Konferencja podsumowująca 20 lat rozwoju wsi i rolnictwa w ramach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Konferencja jest okazją do świętowania ważnego dla Polski jubileuszu, ale przede wszystkim okazją do wysłuchania głosu środowiska naukowego oraz ekspertów na temat osiągnięć, ale i problemów wsi w rolnictwa w perspektywie ostatnich dwóch dekad. Ważnym jej elementem będzie prezentacji książki, do przygotowania której zaproszono szerokie grono specjalistów zajmujących się badaniem zagadnień funkcjonowania gospodarki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich. Autorzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami związanymi z dwiema niezwykle owocnymi dla Polski dekadami. Zastanawiają się wspólnie – krytycznie, ale z pożytkiem dla przyszłości – nad tym, w jakich obszarach odnieśliśmy sukces, jakich szans nie wykorzystaliśmy, jaka jest nasz pozycja na arenie międzynarodowej, w tym zwłaszcza w Unii Europejskiej. Bazując na swym bogatym doświadczeniu Autorzy starają się ocenić te procesy z perspektywy: społecznej, ekonomicznej, środowiskowej i instytucjonalnej.

Konferencję patronatem objęły trzy Ministerstwa: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Funduszy i Polityki Regionalnej, Rozwoju i Technologii.

Powitanie – dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN, Dyrektor IRWiR PAN
dr Czesław Siekierski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
Ignacy Niemczycki – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju i Technologi

Prezentacja tomu Polska wieś i polskie rolnictwo – 20 Lat w Unii Europejskiej – dr hab. Paweł Chmieliński, prof. IRWiR PAN

Panel dyskusyjny Wieś
Moderator: dr hab. Paweł Chmieliński, prof. IRWiR PAN
Uczestnicy:
dr hab. Adam Gendźwiłł, prof. UW (Uniwersytet Warszawski),
prof. dr hab. Maria Halamska (IRWiR PAN),
dr hab. Krzysztof Janc, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski),
dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN

Panel dyskusyjny Rolnictwo
Moderator: prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak (IRWiR PAN)
Uczestnicy: prof. dr hab. Mariusz Matyka (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB),
dr Iwona Nurzyńska (współpracownik IRWiR PAN),
dr Jerzy Plewa (Team Europe Direct),
prof. dr hab. Walenty Poczta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Unia – rolnictwo – wieś: zmiany strukturalne – Prof. dr hab. Witold M. Orłowski (Akademia Finansów i Biznesu Vistula)

 

Organizatorem konferencji był Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN


Wszystkie materiały obejrzysz również na naszym kanale Wszechnica FWW 

Podobne wykłady Ekonomia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.