Polski patriotyzm: obywatelski czy narodowy?

Wykład i dyskusja z cyklu „Czwartki Razem”, 16 lutego 2017 [1h52min]

W Polsce ścierają się ze sobą dwie koncepcje patriotyzmu: apologizująca naród i jego historię oraz druga – stojąca na fundamentach wartości obywatelskich, do dwóch pierwszych mająca często stosunek krytyczny. Czy druga ma szansę zastąpić pierwszą zastanawiali się dr Dorota Szeligowska oraz goście spotkania z cyklu „Czwartki Razem”.

Dr Szeligowska podczas pierwszej części wydarzenia wygłosiła wykład, w trakcie którego zreferowała publicystyczne spory zwolenników tradycyjnego patriotyzmu i „patriotyzmu krytycznego”. Prelegentka skupiła się na debatach toczących się wokół artykułu Marcin Króla w „Tygodniku Powszechnym’ (1992), dyskusji na łamach miesięcznika „Znak” (1997), wymianie listów pomiędzy Gustawem Herlingiem-Grudzińskim a bp. Józefem Życińskim (1998), kontrowersjach dotyczących akcji billboardowej „Bohaterowie naszej wolności” (2000) oraz „Patriotyzm jutra”, dyskusjach na temat książek Jana Tomasza Grossa „Sąsiedzi” (2000), „Strach” (2006) oraz „Złote żniwa” (2011) oraz opisie sytuacji po katastrofie smoleńskiej.

Po zakończeniu wykładu swoimi uwagami dzielili się słuchacze. Zastanawiano się, kiedy i jak narodziło się samo pojęcie patriotyzmu, czym dominujący w Polsce model patriotyzmu różni się od jego modelu w innych krajach europejskich, czy można przekonać do „patriotyzmu krytycznego” ksenofobów” oraz czy patriotyzm narodowy można zastąpić „patriotyzmem wartości”.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania spotkania

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Polityka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.